Raamcontracten Vlaamse overheid en lokale besturen

EY kan uw organisatie ondersteunen in organisatieontwikkeling via verschillende raamcontracten bij de Vlaamse Overheid en lokale besturen (Poolstok).

Contacteer ons

 

Praat met een van onze professionals over hoe EY uw organisatie kan ondersteunen.

EY kan uw overheidsorganisatie ondersteunen bij organisatieontwikkeling via de raamcontracten van Agentschap Overheidspersoneel, Agentschap Facilitair Bedrijf en Poolstok. Via deze raamcontracten bieden we ondersteuning voor onder meer strategisch management, organisatiedesign, procesmanagement, personeelsplanning, verandermanagement en andere organisatiebrede vraagstukken.

We zijn er trots op om mee in de belangrijkste raamcontracten opgenomen te zijn en zo overheden en organisaties te helpen hun uitdagingen aan te gaan. We werken nauw met hen samen om hun doelstellingen te halen.

logo

Voor organisaties verbonden aan de Vlaamse Overheid

Wie?

 • Vlaamse administratie (departementen, IVA, EVA’s...)
 • Gemeenschapsonderwijs (centrale organisatie)
 • Vlaams Parlement
 • de autonome diensten die onder toezicht staan van het Vlaams Parlement
 • de Vlaamse Regering en de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering
 • Lokale overheden (lokale besturen, provincies, agentschappen opgericht door provincie of gemeente…)

Ondersteuning bij

 • Strategisch management

  Strategisch management biedt structuur om een strategische visie m.b.t. beleid vast te leggen en te vertalen naar operationele acties.

  Via dit raamcontract bieden we ondersteuning bij alle strategische uitdagingen die er de komende jaren nog op de planning staan. We kunnen u begeleiden bij concrete projecten gelinkt aan strategische plannen, zowel op beleidsvlak als bij de interne strategie op het vlak van organisatiethema’s.

  Deze begeleiding houdt onder meer in: het opmaken van de missie, visie en kernwaarden, het uitwerken van een strategisch plan, het formuleren van strategische of operationele doelstellingen, of begeleiding bij monitoring, bijsturing en evaluatie van deze plannen.

 • Organisatiedesign

  Bij organisatiedesign ligt de focus op de inrichting van de arbeidsorganisatie en de structuur. We zien het organisatiedesign als hefboom om de wendbaarheid en het innovatieve karakter van overheidsentiteiten te stimuleren.

  Via het raamcontract kunnen we ondersteuning bieden bij personeelsbehoeften in functie van de strategische doelstellingen en door organisatievereisten in te schatten, te plannen, te realiseren en op te volgen. Het belangrijkste element binnen deze opdracht is de effectieve personeelsplanning, waarbij functieclassificatie een belangrijk instrument is.

 • Procesmanagement

  We gaan samen met u door al uw activiteiten en gaan gericht op zoek naar het effectief inrichten, uitvoeren, beheren en verbeteren van al uw organisatieprocessen. We doen dit op niveau van individuele processen en gaan voor een inrichting van voortdurende verbetering.

 • Personeelsplanning

  Met een nieuwe en onderbouwde personeelsplanning kunnen we personeelsbehoeften analyseren, inschatten (prognose), plannen, opvolgen en realiseren in functie van de organisatievereisten. Zo kunnen we voor u meerwaarde creëren door het juiste aantal mensen, met de juiste competenties in te zetten op de juiste plaats in de organisatiestructuur op het juiste proces.

 • Verandermanagement – Verandertrajecten in organisaties

  Het begeleiden van elke stap in een verandertraject: van het “waarom” van de verandering tot aan de uitrol ervan.

  Gestructureerde, methodologische manier van verandering brengen vanuit het geloof dat verandering enkel écht succesvol en duurzaam kan zijn indien er toegewijde ondersteuning is.

  • Stimuleren van gewenst gedrag en mobiliseren van medewerkers
  • Verankeren van gewenst gedrag via gestructureerde aanpak inzake veranderbeheer
  • Duurzaam maken van het gewenst gedrag - Nieuwe manier van werken

logo

Voor lokale besturen en andere organisaties aangesloten als vennoot bij Poolstok

Wie?

 • Lokale besturen van Vlaanderen
 • Politiezones en hulpverleningszones
 • Ziekenhuizen en zorginstellingen in het Vlaamse en Brusselse gewest
 • Onderwijsinstellingen in het Vlaamse en Brusselse gewest
 • Alle andere overheidsorganisaties en aanbestedende diensten in de ruimere para-publieke sector in het Vlaamse en Brusselse gewest. Bijvoorbeeld: sociale huisvestingsmaatschappijen, culturele instellingen,…

Ondersteuning bij

 • Overzicht

  • het opstellen van een (inhoudelijke) strategische portfolio en uitvoeringsplan;
  • het opmaken van ondernemings- en beheersplannen;
  • het uitvoeren/ontwikkelen van impactmeting, doelmatigheids- en risicomanagement;
  • organisatiebeheersing en -ontwikkeling;
  • opmaken van een organisatiemodel;
  • opmaken van een dienstverleningsmodel;
  • het uitvoeren van procesanalyses en –optimalisaties;
  • het opmaken van personeels(behoefte)plannen;
  • digitalisering en innovatieve digitale transformaties;
  • managementrapporteringsmodellen, business intelligence;
  • implementatiebegeleiding;
  • begeleiding van diensten;
  • belanghebbendenmanagement, participatietrajecten;
  • kostenbeheersing;
  • werklastmeting;
  • projectmanagement;
  • personeelstevredenheid klantenbevraging, cultuurmeting;
  • begeleiden van fusies, verzelfstandigingsvormen, samenwerkingsvormen,... 


Contacteer ons

Praat met een van onze professionals over hoe EY uw organisatie kan ondersteunen.

form

 

Onze diensten

Ontdek in deze video hoe EY uw organisatie kan ondersteunen in een veranderende wereld.