Bild på Adam Lindholm - Nordic EY Ripples lead
Kopplar samman EY med syftesdrivna initiativ för en hållbar framtid

Adam Lindholm

Nordic EY Ripples lead, CBS, EY Sverige

Hjälper EY att göra mer för samhället och miljön.

Fokusområden Sustainability
Kontor Stockholm, SE

Adam leder arbetet med EY Ripples i Norden med fokus på de tre fokusområdena; Supporting the next generation workforce, Working with impact entrepreneurs och Accelerating environmental sustainability.

Adam har en Civilekonomexamen från Umeå Universitet. Adam började på EY 2014 och har erfarenhet från både Assurance och Consulting inom FSO samt sin nuvarande EY Ripples roll på CBS.

Så bidrar Adam till a better working world

Adam har designat, startat och levererat flertalet EY Ripples initiativ i Norden för att accelerera arbetet med uppnå FN’s 17 globala hållbarhetsmål.

Adams högsta prioritet är att hitta vägar för att möjliggöra och uppmuntra EY personal att använda sina kunskaper och delar av sin tid för att bygga en bättre framtid för alla.

Kontakta Adam