Alexander Lundin
Det är fantastiskt att få uppleva kraften av verkliga partnerskap mellan organisationer och inte minst den glädje det skapar.

Alexander Lundin

EY Sweden, Consulting, Vested leader

Fokuserar på komplexa upphandlingar, partnerskap och Facilities management.

Fokusområden Consulting
Kontor Göteborg, SE

Alexander leder en grupp som fokuserar på nya typer av affärsmodeller mellan bolag och då i synnerhet hur djupare partnerskap kan bildas.

Han har en lång erfarenhet av komplexa upphandlingsprocesser och transformationer av operativa modeller. Alexander har även omfattande erfarenhet inom Facilities Management.

Han har en master inom Industriell ekonomi från Chalmers tekniska högskola. 

Så bidrar Alexander till a better working world

Alexander har hjälpt många bolag med att förändra sin hantering av strategiska leverantörer. I flera fall har det handlat om att bygga djupare partnerskap och skapa mer värde tillsammans med leverantören. Förutom att detta lett till smartare lösningar och monetärt värde, har de som arbetat inom partnerskapen fått en mer inspirerande och roligare vardag.

Kontakta Alexander