Bild pä Anett Lilliehoeoek - Partner

Anett Lilliehöök

EY, Sverige, Partner och ansvarig för M&A och Corporate Law, ansvarig för Law i Göteborg

Jurist med lång och bred erfarenhet av att bistå klienter i M&A transaktioner på såväl sälj- som köpsidan, samt i tillhörande bolagsrättsliga frågor. Besitter erfarenhet av flera olika segment.

Fokusområden Law Private Equity
Kontor Stockholm, SE

Anett anslöt till EY 2020 och har över 18 års erfarenhet av att arbeta inom M&A, riskkapital och bolagsrättsliga frågor. Anett har tidigare arbetat på såväl nationella som internationella advokatbyråer, både i egenskap av partner och i ledningsgruppen. Hon var även tidigare M&A Group Senior Legal Counsel på ett större telekombolag.

Anett arbetar främst med M&A-transaktioner på såväl sälj- som köpsidan, samt med tillhörande bolagsrättsliga frågor. Hon har erfarenhet av att bistå en bred variation av klienter såsom klienter inom den industriella sektorn, Private Equity och offentliga myndigheter. Hon har särskilt bred erfarenhet i gränsöverskridande transaktioner, omfattande flera många olika jurisdiktioner.

Anett har omfattande erfarenhet av att upprätta och förhandla kommersiella avtal. Hon har även bred erfarenhet av att arbeta med olika segment, inkluderat TMT, industriell tillverkning och tjänstesektorer såsom hälso- och sjukvårdindustrin.

Anett har en jur. kand. från Oslo Universitet, i Norge.

Så bidrar Anett till a better working world

Vårt legal M&A team bidrar till en ”one stop shop” leverans till klient i M&A transaktioner, tillsammans med våra andra service lines inom finansiell, skatt och kommersiell rådgivning. Vi jobbar som ett EY team, vilket innebär bättre rådgivning och effektiva processer.

Kontakta Anett