Anna Byström
Inom digitaliseringen går utvecklingen väldigt snabbt och det är viktigt att de juridiska och etiska frågeställningarna beaktas redan från början och blir en integrerad del av lösningarna.

Anna Byström

EY, Sweden, EY, Sverige, Tech, Media & Telekom, ansvarig för Digital Law och Legal Managed Services i Sverige

Utmanas av att hitta enkla och hållbara lösningar på problem. Likabehandling, yttrandefrihet, integritet, mångfald och hållbarhet är viktigt för mig. Spenderar tid med familj och vänner, och sport.

Anna är partner och arbetar främst med kommersiell juridik, digital juridik, bolagsstyrning och regulatoriska frågor. Inom EY är Anna ansvarig för Digital Law och Legal Managed Services i Sverige och arbetar med både privat och offentlig sektor. Hon drivs av att hjälpa företag att transformera och digitalisera sina uppgifter och processer inom juridik så att juristerna istället kan lägga tid på de strategiskt viktigaste uppgifterna för företaget.

Anna anslöt till EY 2019 efter att ha arbetat som advokat och bolagsjurist inom TMT-sektorn i över 20 år. Hon var tidigare chefsjurist och regelefterlevnadsansvarig i ett större telekombolag. Anna har också haft flera styrelseuppdrag. 

Anna har en jur.kand. (Master of Law) från Uppsala Universitet och Louisiana State University.

Så bidrar Anna till a better working world

Att hitta enkla och hållbara digitala lösningar inom olika sektorer är avgörande för framtiden. Jag vill uppmuntra kvinnor, även jurister, att arbeta med framtidens teknik. Inom till exempel AI händer det mycket och det är viktigt att vi redan när vi bygger tekniken även beaktar de juridiska och etiska frågeställningarna. Genom mitt engagemang i Women in Tech kan jag främja att kvinnor med olika kompetenser bidrar till ett hållbart framtida samhälle.   

Kontakta Anna