Bild pa Ebba Asp

Ebba Asp

Senior Manager

Gruppchef för Forensic & Integrity Services i Sverige, som arbetar med förebyggande och utredande arbete både i privat och offentlig sektor.

Fokusområden Forensics
Kontor Stockholm, SE

Ebba har arbetat inom områdena revision och utredningar i över nio år och är auktoriserad revisor. Hon är medlem i FAR, som är en branschorganisation för yrken inom redovisning, revision och rådgivning i Sverige.

Ebba kan tillhandahålla bevis som vittnesexpert i komplicerade frågor och uträkning av skadestånd vid rättsliga tvister.

Ebba har erfarenhet av extern revision i flertalet sektorer. Hon har varit aktivt involverad i särskilda granskningar, konkursutredningar, aktieägartvister, transaktionsrelaterade tvister och tvister som har uppstått på grund av ekonomiska oegentligheter.

Ebba har också arbetat som ekorevisor på Ekobrottsmyndigheten där hon varit specialist vid utredning av bland annat bokföringsbrott och penningtvättsbrott. Hon har en ekonomiekandidatexamen vid Uppsala Universitet.

Så bidrar Ebba till a better working world

Korruption och andra ekonomiska oegentligheter är det största hotet mot att uppnå FN:s Agenda 2030. Genom att arbeta med att hjälpa klienter i både förebyggande och utredande arbete mot alla former av korruption och andra ekonomiska oegentligheter bidrar EY med att Agenda 2030 ska uppnås.

Kontakta Ebba