Bild pä Emma Skog

Emma Skog

Consultant, Financial Accounting Advisory Services, Accounting and Reporting, EY Sverige

Modeintresserad ekonom från Göteborg med ett stort intresse för värderings- och redovisningsfrågor.

Emma är konsult på EY och arbetar sedan 2023 som redovisningsspecialist. Hon har en kandidatexamen i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg. Emma har bland annat varit med och stöttat kunder i konvertering av regelverk, värdering av finansiella instrument och säkringsredovisning.

Så bidrar Emma till a better working world

Med en passion för att hjälpa kunder i frågeställningar om finansiell rapportering, främjar Emma transparens, ansvar och finansiell stabilitet i företag och organisationer. Emma stöttar företag i att fatta bättre beslut och bygga förtroende hos sina intressenter, vilket i sin tur bidrar till en effektivare och mer hållbar kapitalmarknad. Utöver sitt arbete med finansiell rapportering har Emma ett starkt engagemang för hållbarhetsfrågor och strävar efter att öka medvetenheten hos sina kunder för att främja en djupare insikt i dess betydelse.

Kontakta Emma