Bild pä Foteini Papiri
"I polykrisens tid är en nödvändig överlevnadsstrategi att tidigt kunna förutse disruptiva, snabbföränderliga händelser, navigera komplexa scenarier och agera proportionerligt i rätt tid."

Foteini Papiri

Ledare inom cybersäkerhet, EY Sverige

Framgångsrik transformationsledare. Driven av utmaningar. Intellektuellt nyfiken. Ambassadör för livslångt lärande.

Fokusområden Cybersecurity
Kontor Stockholm, SE

Foteini är en driven och engagerande cybersäkerhetsledare med 17-års global kommersiell erfarenhet, beprövad ledarskapsförmåga och passion för att förebygga, skydda och försvara människor, system och organisationer mot cyberattacker.

Innan hon började på EY höll hon strategiska ledarroller på internationella företag i teknikens framkant. Hon har haft förmånen att erfara stora tekniska skiften inom halvledar-, telekommunikations- och IT-industrin, därmed fick hon ovärderliga lärdomar och insikter.

Sedan hon började på EY 2022 har Foteini arbetat med många sektorer och flera av företagets nyckelklienter med fokus på kritisk infrastruktur.

Foteini har två magisterexamina från Stockholms universitet och en doktorsexamen från University of Nottingham.

Så bidrar Foteini till a better working world

Foteinis passion är att leda människor, bryta osynliga barriärer och driva komplexa transformationer.

I sina roller arbetar hon aktivt med mångfald, jämlikhet och inkludering, samtidigt som hon leder kompetensuppbyggnad, kunskapsöverföring och skapar en högpresterande teamkultur.

Foteini sätter människan i centrum vid alla tillfällen och strävar efter att skapa starka relationer i både mångkulturella och tvärvetenskapliga miljöer.

Kontakt Foteini