EY Fredrik Hertz
Den digitala tidsåldern har medfört enorma möjligheter för tillväxt och innovation. Både för legitima företag och organiserad brottslighet …

Fredrik Hertz

Financial Services Cybersecurity Lead, Consulting, EY Sweden

Två decennier som konsult. Gillar nya utmaningar och nya perspektiv. Älskar friluftsliv, höga berg, djupa skogar och stora hav.

Fredrik Hertz leder den speciella gruppen för konsulttjänster avseende cybersecurity inom finanssektorn. Han fokuserar på banker och försäkringar, men har en bred bakgrund av konsumentprodukter, teknik, telekommunikation, militära tjänster och brottsbekämpning under mer än 20 år som konsult inom cybersecurity.

Hans erfarenhet omfattar internationella fleråriga engagemang såväl som nordiska projekt inom områden som dataskydd, säkerhetsstyrning, process- och teknikimplementering samt riskhantering.

Fredrik har en masterexamen från Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. 

Så bidrar Fredrik till en bättre fungerande värld

Med min bakgrund i många internationella projekt är det naturligt att inte begränsa samarbetet till gränser, kön, utbildningsbakgrund eller expertis, och istället maximera teamets styrka genom att öka antalet olika perspektiv. 

I Norden är behovet av kompetens inom cybersecurity mycket större än tillgången. Vi anställer nyutbildade akademiker som vi utvecklar till specialister med hjälp av vårt internationella nätverk inom cybersecurity parallellt med arbete i praktiska projekt.

Varje cyberbrott som förhindras och varje dataintrång som stoppas till följd av mitt arbete bidrar till ett ökat förtroende för samhället, företagen och marknaderna. När det finns ett förtroende finns det också utveckling, innovation och tillväxt.

Kontakta Fredrik