Photographic Portrait of Gabriella Selvander Hedvall

Gabriella Selvander Hedvall

EY, ansvarig för FSO Technology Consulting i Norden

Gabriella har arbetat som managementkonsult och rådgivare åt försäkringsbolag och banker i mer än 20 år.

Fokusområden Financial Services
Kontor Stockholm, SE

Gabriella är partner på EY och ansvarig för FSO Technology Consulting i Norden.

Kontakta Gabriella