Göran Eriksson

Ansvarig för Capital Markets i Region Syd, Associate Partner, EY Sverige

Golfare med stort intresse för resor och som gärna lär känna människor från andra kulturer

Göran leder verksamheten för Capital Markets i Region Syd med fokus på stöd och biträde till huvudsakligen små och medelstora företag.

Göran har mer än 25 års erfarenhet som juridisk rådgivare till små och medelstora företag och dess ägare.

Göran lämnar stöd inom allmän affärsjuridik med tonvikt på kommersiell avtalsrätt, bolagsrätt och private M&A.

Så bidrar Göran till a better working world

Göran har under mer än 20 år varit engagerad i Professional Golfers’ Association of Sweden. Göran har där arbetat för att öka respekten och förståelsen mellan golfklubbar och golfinstruktörer, vilket lett till ett förbättrat samarbete dem emellan. Detta har i förlängningen bidragit till att öka tillgängligheten och intresset för golf för den breda allmänheten och därmed skapa förutsättningar för ett bättre samhälle genom mångfald och välbefinnande.

Kontakt Göran