Helena Robertsson
Familjeägda företag skapar en kultur som främjar innovation och belönar nytänkande. Deras motståndskraft och förmåga att anpassa sig gör dem till ryggraden i världens ekonomi.

Helena Robertsson

EY Global and EMEIA Family Enterprise Leader

Hjälper familjeägda företag att förverkliga sina ambitioner. Erfaren skatterådgivare. Glad och stolt över att få samarbeta med EY-kollegor över hela världen.

Fokusområden Tax
Kontor Stockholm, SE

Helena är partner och ansvarig för EY Global Family Enterprise. Hon har i över tjugo år arbetat som skatterådgivare åt företag och privatpersoner över hela världen.

Helena är medlem i EY:s nordiska ledningsgrupp och EY:s globala Family Enterprise Executive Board. Helena har tidigare varit ansvarig för EY Family Business Services och Private Client Services i EMEIA. Hon har också varit ansvarig för Tax Private Client Services i Norden och Big Cities i Sverige.

Helena använder sin omfattande erfarenhet av nationella och internationella skattefrågor för att hjälpa sina kunder. Det handlar om att lösa komplicerade frågor relaterade till bland annat kapitalbekattning, internationell arbetskraft, kompensationer och förmåner, skattedeklarationer, internprissättning och internationell bolagsskatt.

Helena medverkar ofta som talare på skattekonferenser och utbildningsseminarier. Hon har en MBA och en magisterexamen inom skatterätt från Stockholms universitet och är certifierad skatterådgivare.

Så bidrar Helena till a better working world

"Entreprenörs- och familjeföretag är livsnerven inom den globala ekonomin och ett nav för innovation och arbetstillfällen. Att hjälpa dem att bibehålla en långsiktig syn på sina medarbetare och investeringar innebär att hjälpa dem att anpassa sig till en föränderlig omvärld på ett effektivt sätt. Jag är stolt över att bidra till framgång och tillväxt i många familjeföretag genom att hjälpa dem att utforma långsiktiga strategier, bevara sina värderingar och lyckas under flera generationer."

Kontakta Helena