Photographic Portrait of Helena Törnqvist
Genom att ta vara på mångfalden hos våra medarbetare och kunder får vi full utväxling i våra förändringsprojekt, och bidrar till EY:s syfte: Building a better working world.

Helena Törnqvist

EY Sverige, Technology, Media & Entertainment, Telecommunications, Advisory

Skapar förtroende mellan kunder och aktörer med fokus på teknik, digital utveckling och transformation.

Helena är partner på EY och arbetar främst med sektorn Technology, Media & Entertainment, Telecommunications. Men hon hjälper även kunder i andra sektorer med frågor som rör teknik, förändring, ledning och styrning.

Helena har under flera år varit nordiskt ansvarig för Technology Risk inom EY och har även erfarenhet som konsult inom informationssäkerhet, informationsstrategier och kommunikatör.

Helena har en magisterexamen inom ekonomi, kompletterad med systemvetenskap.

Så bidrar Helena till a better working world

Som ledare på ett stort bolag med så många kompetenta medarbetare drivs jag av att få motivera och utveckla dem i sina respektive roller. Att dessutom få använda den kunskapen för att utveckla våra kunder, dels med avseende på lönsamhet, dels till nytta för samhället, gör att jag ser hur vi gör skillnad – varje dag.

Jag driver även flera projekt som syftar till att öka jämställdheten inom arbetslivet i allmänhet och teknikbranschen i synnerhet. Den enorma förändring vi ser möjliggörs av digitaliseringen, men drivs av människor med olika kompetenser, erfarenheter, bakgrund och kön. Genom att ta vara på mångfalden hos våra medarbetare och kunder får vi full utväxling i våra förändringsprojekt, och bidrar till EY:s syfte: Building a better working world.

Kontakta Helena