Porträtt av Helene Siberg Wedin
Det är spännande att stödja våra kunder under deras digitala resa. Men vägen till framgång är ständigt under ombyggnad och det är därför mitt arbete är så intressant.

Helene Siberg Wendin

EY, ansvarig för Financial Accounting Advisory Services i Norden

Över 25 års erfarenhet av revisionsyrket. Arbetar främst med globala, börsnoterade företag inom fordons- och tillverkningsindustrin.

Helene har mer än 25 års erfarenhet av revisionsyrket. Hon har haft olika ledande positioner på EY, till exempel styrelseordförande i Sverige, chef för Assurance i Norden och medlem i EY:s nordiska ledningsgrupp.

Helene är för närvarande chef för tjänsteområdet Financial Accounting Advosry Services i Norden. Hon ingår även i EY:s globala revisionskommitté.

Helene har omfattande erfarenhet från arbete med globala, börsnoterade företag inom branscher som tillverkning, fordon, detaljhandel och konsumentprodukter samt Private Equity.

Helene har även omfattande erfarenhet av internkontroll och processförbättringar.

Så bidrar Helene till a better working world

Jag arbetar med många företag som särskilt fokuserar på ny teknik och produktutveckling för att säkerställa mer hållbara lösningar i framtiden.  

Kontakta Helene