Bild på Jeff Erici

Jeff Erici

Auktoriserad revisor, EY Sverige

Revision, redovisning, rådgivning

Fokusområden Assurance
Kontor Stockholm, SE

Jeff är auktoriserad revisor och gruppchef för revisionsgruppen inom ideell sektor i Sverige. Jeff har arbetat för EY i över 10 år, främst med ideell sektor och företag som har fastigheter samt anläggningstillgångar. 

Tidigare erfarenhet från anställning som redovisningsspecialist med fokus på internkontroll hos Trafikförvaltningen. Tjänsten omfattade även löpande bokföring, månads- och årsbokslut samt upprättande av årsredovisningar.

Så bidrar Jeff till a better working world

Jeff eftersträvar alltid en tät och nära dialog för att säkerställa efterlevnad av lagar, regler samt policys men även för att utveckla verksamhetens internkontroll.

För att lyckas är hög tillgänglighet, ett starkt engagemang samt nyttjandet av dataanalys grunden för en effektiv revision av högsta klass.

Kontakta Jeff