photographic portrait of Jonas
Genom att stödja omvärlden med revisionstjänster och delta i utvecklingen av näringsliv och branschrelaterade frågor är jag en del av EY:s syfte: Building a better working world.

Jonas Svensson

EY, ansvarig för Assurance i Sverige

Vd för EY i Sverige. Ansvarig för EY:s svenska revisionsverksamhet. Arbetar främst med företag inom bygg- och fastighetsbranschen.

Fokusområden Assurance
Kontor Stockholm, SE

Jonas är auktoriserad revisor och arbetar främst med större och globala företag. Företagen är huvudsakligen verksamma inom bygg- och fastighetssektorn, men Jonas jobbar även med noterade bolag i andra branscher.
Som vd för EY i Sverige har Jonas en koordinerande ledningsroll och fokuserar även på marknadskommunikation och employer branding. Han leder också den svenska verksamheten inom affärsområde Assurance med fokus på medarbetare, kunder och kvalitet.
Jonas har en civilekonomexamen från Högskolan Dalarna.

Så bidrar Jonas till a better working world

Som auktoriserad revisor bidrar Jonas till att marknadens aktörer har tillgång till granskad och kvalitetssäkrad finansiell information. Det är en förutsättning för en lång rad beslut – både bland företag och enskilda medborgare. Genom att stödja omvärlden med revisionstjänster och delta i utvecklingen av näringsliv och branschrelaterade frågor är Jonas en del av EY:s syfte: Building a better working world.

Kontakta Jonas