photographic portrait of Jonas
Genom att stödja omvärlden med revisionstjänster och delta i utvecklingen av näringsliv och branschrelaterade frågor är jag en del av EY:s syfte: Building a better working world.

Jonas Svensson

EY, ansvarig för Assurance i Sverige

Ansvarig för EY:s svenska revisionsverksamhet. Arbetar främst med företag inom bygg- och fastighetsbranschen.

Fokusområden Assurance
Kontor Stockholm, SE

Jonas är auktoriserad revisor och arbetar främst med större och globala företag. Företagen är huvudsakligen verksamma inom bygg- och fastighetssektorn, men Jonas jobbar även med noterade bolag i andra branscher. Han leder också den svenska verksamheten inom affärsområde Assurance med fokus på medarbetare, kunder och kvalitet. Jonas har en civilekonomexamen från Högskolan Dalarna.

Så bidrar Jonas till a better working world

Som auktoriserad revisor bidrar Jonas till att marknadens aktörer har tillgång till granskad och kvalitetssäkrad finansiell information. Det är en förutsättning för en lång rad beslut – både bland företag och enskilda medborgare. Genom att stödja omvärlden med revisionstjänster och delta i utvecklingen av näringsliv och branschrelaterade frågor är Jonas en del av EY:s syfte: Building a better working world.

Kontakta Jonas