Bild pä Karin Edvardsson
Mitt mål är att hjälpa våra kunder att skapa förändring som är meningsfull för både organisationen och de individer som driver den framåt.

Karin Edvardsson

Ansvarig för Change & Transformation i Sverige, Senior Manager, People Consulting

Ett brinnande intresse för människor. Obotlig optimist. Spenderar min fritid med familjen. Älskar att baka och odla.

Karin arbetar inom People Consulting och är ansvarig för våra tjänster kopplade till Change & Transformation i Sverige.

Karin har bred erfarenhet av att stötta myndigheter, regioner, sjukhus och privata aktörer med förändringsledning, projektledning och analysarbete i både stora och små transformationer. Hennes fokus på människor kommer från ett stort intresse för att knyta kontakter med andra, förstå deras unika mål och behov, och bygga lösningar som är skräddarsydda för dem.

Karin har även över sju års erfarenhet av akademisk forskning inom onkologi, endokrinologi och nefrologi. Genom forskningen har hon varit medförfattare till sju vetenskapliga artiklar.

Karin är utbildad civilingenjör i bioteknik från Kungliga tekniska högskolan, KTH, och har en doktorsexamen, PhD, i medicinsk vetenskap från Karolinska Institutet. Under 2,5 år av sin doktorandtid forskade Karin på University of Houston i Texas, USA.

Så bidrar Karin till a better working world

Mitt mål är att skapa meningsfull förändring som ger resultat för de organisationer jag arbetar med och de människor som driver dem. Resultat handlar både om mjuka och hårda värden. Jag fungerar som ett bollplank för mina kunder, men utmanar dem också med nya perspektiv. 

Building a better working world handlar även om att främja tillit och tillväxt inom mitt EY-team. Jag tror på potentialen i personlig utveckling och kollektiv framgång.

Kontakta Karin