Bild på Karin Knutsson
Jag vill bidra till att utveckla kommuner, regioner och statliga myndigheter till att nå sina mål. Genom att tillsammans med våra kunder lyckas i detta arbete skapar vi bästa möjliga resultat och mervärde för både våra kunder och samhället i stort.

Karin Knutsson

Manager, Certifierad verksamhetsrevisor och konsult offentlig sektor, Assurance, EY Sweden

Verksamhetsrevisor och konsult för offentlig sektor, med fokus på rådgivnings- och utvärderingsuppdrag.

Karin arbetar på EY:s Göteborgskontor med uteslutande uppdrag inom offentlig sektor genom sin roll som konsult och certifierad kommunal yrkesrevisor.

Hon har dessförinnan ett drygt decenniums erfarenhet från Finansdepartementets budgetavdelning av att granska förslag utifrån bl.a. dess budgetära konsekvenser, verksamhetsmässiga och samhällsekonomiska effektivitet. Karin har haft internationella förhandlings-uppdrag inom EU, haft särskilt ansvar i Regeringskansliets berednings- och förhandlingsarbete samt haft projekt- och arbetsledningsansvar.

Karin är en kvalificerad stats- och europavetare samt nationalekonom. Hon har även genomgått ledarskaps- och utvecklingsutbildningar däribland kommunikation, styrning och ledning.

Sammantaget har Karin dels mycket god erfarenhet av att arbeta med styrprocesser, dels god kompetens inom offentlig verksamhet och kommunal verksamhet och kommunalt beslutsfattande. Detta har medfört att Karin är mycket väl förtrogen med att arbeta i politiskt styrda organisationer och dess specifika förutsättningar.

Så bidrar Karin till a better working world

Karin brinner för att bidra till att utveckla kommuner, regioner och statliga myndigheter till att nå sina mål. Genom att tillsammans med våra kunder lyckas i detta arbete skapar vi bästa möjliga resultat och mervärde för både våra kunder och samhället i stort.

Kontakta Karin