Bild på Karolina Silven
Taxering av fastigheter är ett eget område inom skatt och det är inte många rådgivare som har den specialistkunskap som krävs för att hjälpa kunderna på ett bra sätt. EY har det.

Karolina Silvén

Director, Tax, EY Sverige

Specialist inom fastighetstaxering och fastighetsskatt. Älskar fastigheter och drivs av att utveckla fastighetstaxeringen. Passionerat intresserad av hälsa och friskvård.

Karolina Silvén är specialiserad på fastighetstaxeringsfrågor. Hon har mångårig erfarenhet av arbete som skattekonsult inom svensk företagsbeskattning med fokus på fastighetsbolag. Karolina har även arbetat flera år på Skatteverkets rättsavdelning som specialist inom fastighetstaxering.

Karolina har en jur.kand.-examen från Stockholms universitet och en kandidatexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet. Hon har även gått en kurs i fastighetsvärdering i KTH:s regi.

Så bidrar Karolina till a better working world

I dag får många fastigheter för höga taxeringsvärden, vilket leder till att många fastighetsägare betalar mer fastighetskatt än vad de egentligen skulle behöva. Det kan handla om stora belopp som i stället hade kunnat återinvesteras eller investeras i hållbarhet. Jag vill hjälpa fastighetsägare att betala rätt skatt.

Kontakta Karolina