photographic portrait of Linda
Varje dag bidrar jag och mina kollegor till att förbättra samhället och medborgarnas upplevelse av den offentlig sektorn.

Linda Andersson

Partner and Nordic Market Segment Leader for Government, Infrastructure and Health

Nordics, Government, Infrastructure and Health, Advisory, Nordic Market segment leader

Linda är delägare och nordiskt ansvarig för EYs rådgivning gentemot offentlig sektor inklusive stat, landsting, kommun med fokus på infrastruktur och hälso- och sjukvård. Hon ansvarar dessutom för EYs nordiska sektorsverksamhet inom fastigheter och byggande.

Hon har mycket lång erfarenhet av omfattande transformationsprogram och projekt.

Linda anlitas därtill ofta som expert i offentliga utredningar. Hon är också författare eller medförfattare till ett antal skrifter och böcker som rör offentlig sektor.

Linda har tidigare varit ansvarig för offentliga fastighetsstrategier på Sveriges Kommuner och Landsting.

Linda är utbildad civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), med inriktning mot Real Estate and Construction Management.

Linda har även bedrivit forskarstudier vid KTH inom området Public Private Partnerships/Offentlig Privat Samverken och i oktober 2008 lade hon fram sin licentiatavhandling.Copy block goes here

Så bidrar Linda till a better working world

Lindas vision är att genom innovation och transformation förbättra samhället och medborgarnas upplevelse av offentliga tjänster så som hälso- och sjukvård, infrastruktur, transport, utbildning etc.

Globaliseringen, urbaniseringen och digitaliseringen gör att det offentliga systemet behöver kunna anpassa sig till förändrade behov i samhället över tid. Linda har en holistisk syn på vad aktörer inom offentlig sektor tillsammans med näringsliv och akademi kan uppnå.

Kontakta Linda