Marcel Sikkema
I’m passionate about helping companies access incentives for their innovation, sustainability initiatives, and capital investments.

Marcel Sikkema

Nordic Quantitative Services Leader, Partner, Tax, EY Sweden

Entrepreneur. Incentive specialist with global mindset. Cycling enthusiast. Proud parent of two.

Marcel är chef för EY:s avdelning Quantitative Services i Norden. Han hjälper företag att få tillgång till finansiering, bidrag och incitament för innovation, hållbarhetsinitiativ och kapitalinvesteringar. 

Marcel har omfattande kunskaper om incitament och skattelättnader runt om i världen. Under de senaste 15 åren har han varit rådgivare till många klienter och bidragit till deras hållbara tillväxt. 

Marcel började på EY i sitt hemland, Nederländerna, där han arbetade på kontoren i Utrecht och Amsterdam. Innan han flyttade till Norden 2017 arbetade han i fyra år på EY i Storbritannien. 

Marcel har en magisterexamen i ekonomi, skatteekonomi och juridik från universiteten i Groningen och Amsterdam.

Marcel är för närvarande bosatt i Stockholm, Sverige.

Så bidrar Martin till en bättre fungerande värld

Genom att tillhandahålla insikter och kvalitetstjänster inom finansiering, bidrag och incitament hjälper jag företag att uppnå sina ambitioner när det gäller innovation, hållbarhet och tillväxt, vilket ger ett långsiktigt värde.

Kontakta Marcel