Bild på Mårten Sundholm, EY
“När jag hjälper tillväxtorienterade bolag och dess ägare navigera bland komplexa regelverk, bidrar jag till ett starkare och sundare näringsliv.”

Mårten Sundholm

Sweden Family Enterprise Leader, Tax Partner, EY Sweden

Hängiven affärsrådgivare som vägleder kunderna genom svårnavigerade skattefrågor. Leder Family Enterprise i Sverige. Fokus på tillväxt, onoterade bolag och dess ägare.

Fokusområden Tax Tillväxt
Kontor Stockholm, SE

Mårten är Tax Partner och Family Enterprise Leader i Sverige. Han har över 20 års erfarenhet av att ge skatterådgivning till onoterade företag och dess ägare. Han ger rådgivning i bl a omstruktureringar, köp och försäljning av tillgångar, incitamentsfrågor, skatteeffektiva strukturer för ägare m.m.

Mårten började på EY under 2022 och har innan dess över 20 års branscherfarenhet som uppskattad rådgivare. Han har en civilekonomexamen och är auktoriserad skatterådgivare av FAR sedan 2011.

Så bidrar Mårten till a better working world

Tillväxtorienterade bolag och dess ägare utgör hörnstenar för innovationskraft, samhällsutveckling och arbetstillfällen. När jag hjälper dessa aktörer att hantera sina skattefrågor och navigera bland komplexa regelverk, bidrar jag till ett starkare och sundare näringsliv till nytta för samhället i stort. 

Kontakta Mårten