Bild på Martin Larsson - Partner
Vi förstår det affärsmässiga värdet av att hitta möjligheter och hantera risker i din skattesituation.

Martin Larsson

Partner, ansvarig för EY:s skatteverksamhet i Nationella Divisionen i Sverige.

En ensam fighter på tennisbanan, men en hängiven lagspelare med EY-tröjan på. Uppskattar det varierande spelfältet som skatterätten ger och att se kollegorna utvecklas både tekniskt och personligt.

Fokusområden Assurance EY Private
Kontor Malmö, SE

Martin är Partner och ansvarig för Skatt i regionerna i Sverige med kollegor på tio orter. Martin arbetar med bolag i flera olika branscher, exempelvis fastighetsbolag, ofta ägarledda men även noterade. Martin är även rådgivare till offentligt ägda koncerner och icke vinstgivande verksamhet såsom stiftelser och idrottsföreningar. Han är jur. kand och FAR Auktoriserad skatterådgivare. Martin började på EY år 2001.

Så bidrar Martin till a better working world

"Martins engagemang och kunskap bidrar till kundernas framgångar och skapar förutsättningar för kollegornas utveckling. Tillsammans ger vi goda råd på vägen."

Kontakt Martin