Bild på Mika Persson - Tax Director

Mika Persson

Associate Partner, Tax, EY Sweden

Träningsintresserad skatterådgivare från Blekinge. Har särskilt fokus på ägarledda företag, fastighetsbolag och kommunala bolag.

Fokusområden Tax

Mika är Tax Director och har gedigen erfarenhet som skatterådgivare på EY. Hon har en bred bakgrund inom svensk och internationell företagsbeskattning, och har numera extra fokus på ägarledda företag, fastighetsbolag och kommunala företag. Hon arbetar mycket med omstruktureringar, ägarstrukturer och incitamentsprogram.

Mika har en magisterexamen i handelsrätt med specialisering inom skatterätt. Sedan 2013 är hon auktoriserad skatterådgivare av FAR. Hon har arbetat på EY sedan 2006; i Stockholm, New York och Kristianstad.

Så bidrar Mika till a better working world

Jag hjälper entreprenörer att förstå och hantera komplexa skattefrågor. Jag coachar även yngre medarbetare och hjälper dem att utvecklas.

Kontakta Mika