Mikeal Hall
Som rådgivare hjälper jag kunder att navigera i en alltmer komplex omvärld.

Mikael Hall

EY, ansvarig för International Tax & Transaction Services i Norden

Mikael Hall, ansvarig för International Tax & Transaction Services i Norden, har lång erfarenhet av skatterådgivning och internprissättning.

Fokusområden Tax Covid-19
Kontor Stockholm, SE

Mikael leder EY:s nordiska verksamhet inom tjänsteområdet International Tax & Transaction Services (ITTS). Han är dessutom ansvarig för affärsområdet Tax i Sverige.

Mikael har jobbat med skatterådgivning i över 20 år. Han har även varit verksam på Finansdepartementet. I dag arbetar Mikael främst med multinationella bolag och frågor som rör internprissättning. 

Mikael har en juristexamen från Stockholms universitet.

Så bidrar Mikael till a Better Working World

Som rådgivare hjälper jag kunder att navigera i en alltmer komplex omvärld genom att tillhandahålla praktisk rådgivning som skapar värde för såväl ägare som andra intressenter.  Målet är att i möjligaste mån undvika och lösa tvister som uppkommer med skattemyndigheter runt om i världen. Jag hjälper även mina kunder att efterleva lagar och regler inom internprissättningsområdet. 

Kontakta Mikael