Bild på Oskar Wall - Partner

Oskar Wall

Partner, Auktoriserad revisor, Assurance, EY Sverige

Matintresserad revisor som gärna upptäcker nya resmål. Lever med fru och fyra barn.

Oskar är auktoriserad revisor och partner med över 20 års erfarenhet.

Oskar har under många år arbetat med ett fokus på noterade bolag och fond- eller PE strukturer. Oskar har en bred erfarenhet med flest kunder inom fastighetsbranschen och life science.

Oskar är ansvarig partner för EY kontor i Uppsala med kunder över hela Sverige, med ett fokus på Stockholm och övriga Mälardalen.

Oskar är civilekonom med en magisterexamen från Uppsala Universitet.

Så bidrar Oskar till a better working world

Rollen som revisor innebär mer än att bara kontrollera siffror. Jag brinner för att hjälpa kunder. På kort sikt handlar det om att arbeta mot en gemensam dead line. På längre sikt att utveckla kundens medarbetare – en stabil finansiell rapportering gör att fokus och kraft kan läggas på verksamheten.

Kontakt Oskar