Foto av Outi Alestalo, EY
En öppen och ärlig dialog är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i varje hållbarhetsrevision.

Outi Alestalo

Partner och ansvarig för Climate Change och Sustainability Services, EY Sverige

Specialist på hållbarhetsrapportering. Omfattande erfarenhet av det snabbföränderliga regulatoriska landskapet.

Outi Alestalo har 15 års erfarenhet av hållbarhetsrelaterade frågor. Hon jobbar med kunder i olika branscher, bland annat energi, tillverkningsindustrin och finanssektorn.

Outi arbetar främst med att bestyrka hållbarhetsrapporter för stora, börsnoterade företag. Hon hjälper också företag att utveckla och stärka sina hållbarhetsredovisningar. Det är ofta aktuellt i samband med att regelverk och standarder förändras, till exempel CSRD och EU-taxonomin.

Så bidrar Outi till a better working world

Outi ser till att våra kunder har uppdaterad information om nya lagar och regler som berör hållbarhetsområdet. Utöver att löpande förmedla sina iakttagelser och slutsatser strävar Outi efter att skapa förståelse för såväl komplexa finansiella rapporteringsfrågor som frågor kopplade till hållbarhet.

Kontakta Outi