Paula Hogéus
I en transformativ tid när digitaliseringen står högt på agendan är medarbetarfrågan viktigare än någonsin.

Paula Hogéus

EY, ansvarig för EY Law i Norden, Global Labor & Employment Law Leader

Affärsjurist med fokus på HR-juridiken. Nordiskt ansvarig för EY Law och ansvarig för EY:s globala erbjudande inom arbetsrättsområdet.

Fokusområden Law
Kontor Stockholm, SE

Paula är partner på EY och ansvarig för den nordiska EY Law-verksamheten. Hon är även ansvarig för EY Laws globala arbetsrättsteam med arbetsrättsspecialister i fler än 65 länder.

Paula har mer än 15 års erfarenhet av HR-relaterad juridik. Hon arbetar med gränsöverskridande arbetsrättsliga frågor vid förvärv och verksamhetsöverlåtelser. Hon är van vid att hantera komplexa omstruktureringar, och biträder företag i bl.a. förhandlingar med fackförbund avseende organisationsförändringar som inbegriper uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Paula biträder företag med upprättande av anställningsavtal och kritiska frågor kring sekretess, konkurrensklausuler och skydd för företagshemligheter; liksom förmåner som pension, försäkring, bonus och andra incitament. Hon bistår även kring hantering av policys och ramverk som arbetsgivare bör ha på plats i sin verksamhet.

Paula bistår även i svåra personalfrågor där uppsägning pga personliga skäl och avsked ställs på sin spets. Hon har även gedigen erfarenhet inom diskrimineringsområdet; inkl. kränkande särbehandling och likabehandlingsarbete. Paula är en välkänd föreläsare på arbetsrättens område; bland annat på ämnen som strategisk arbetsrätt, #metoo samt sociala medier och arbetsrätten.

Paula har en jur.kand. examen.

Så bidrar Paula till a better working world

I en transformativ tid när digitaliseringen står högt på agendan är medarbetarfrågan viktigare än någonsin. Vid förändringsarbeten ställs höga krav på regelefterlevnad och det är ett område som Paula har lång erfarenhet av. 

Kontakta Paula