Bild på Sara Shamekhi
Min drivkraft är att ge kommuner, regioner och myndigheter bästa möjliga förutsättningar att utveckla med fokus på kommande generationer och för ett hållbart samhälle.

Sara Shamekhi

Verksamhetsrevisor och konsult

Helhetsorienterad och analytisk. Fokuserad på att skapa utveckling i dialog. Boknörd som tycker om att dansa.

Sara har en gedigen bakgrund kring granskning, utredning och utveckling av offentlig verksamhet. Innan hon började på EY 2016 arbetade hon ett antal år i en större kommun med övergripande utredningar, samordning och kvalitetsarbete.

I grunden har Sara en kandidatexamen i sociologi och statsvetenskap från Lunds universitet och en masterexamen i sociologi med inriktning mot organisationsutveckling från Köpenhamns universitet. Därutöver har hon med sig påbyggnadsutbildningar i bland annat projektledning, processkartläggning, kvalitetsarbete och ledarskapsteori.

Utöver att Sara är generalist och har arbetat med de flesta kommunala verksamhetsområden har hon tre specifika specialistinriktningar: utbildningsverksamhet, kulturfrågor och arbetsmiljöfrågor. Hon har under sin tid på EY genomfört ett stort antal rådgivnings- och granskningsuppdrag avseende dessa områden i ett femtiotal svenska kommuner. Till de vanligast förekommande frågorna hör organisationsutredningar, ekonomiska analyser, projektutvärderingar och granskning av särskilda inträffade händelser/verksamheter i fokus.

Så bidrar Sara till a better working world

Saras vision är att skapa den bästa möjliga framtiden för våra barn och unga vad gäller lika tillgång till utbildning av hög kvalitet. Detta gör hon genom att bidra med högkvalitativa kunskapsunderlag och föra dialoger med politiker, chefer, personal och samhällsinvånare. Hennes största motivationsfaktor i arbetet är när leveransen kan leda till framåtsyftande utveckling.

Kontakta Sara