Bild på Sara Vikman Areskär
I framtiden är hållbara affärer de enda affärerna.Vår kunskap om hållbarhet i kombination med vår kompetens inom regelefterlevnad bidrar till företagens utveckling.

Sara Vikman Areskär

Associate Partner, Climate Change and Sustainability Services, EY Sverige

Mer än tjugo års erfarenhet av strategier för hållbarhet, styrning och rapportering. Drivs av utveckling och att hjälpa företag med omställningen till mer hållbara verksamheter.

Fokusområden Sustainability
Kontor Stockholm, SE

Sara arbetar inom EY:s specialistgrupp Climate Change and Sustainability Services. Hon har lång erfarenhet av konsulttjänster och har även arbetat som hållbarhetsspecialist inom jordbruk, energi, livsmedel och skogsbruk.

Sara har en magisterexamen i media och kommunikation från Stockholms universitet och en kandidatexamen i sociologi från Uppsala universitet.

Så bidrar Sara till a better working world

Jag är övertygad om att hållbara affärer är de enda affärerna i framtiden.På denna resa är teamet nyckeln till framgångsrika projekt.I ett projekt ser jag kunden och EY som ett gemensamt team där respekt, förtroende och öppenhet är grunden för kreativa lösningar och punktliga leveranser.

Kontakta Sara