Bild på Suzanne Messo, EY

Suzanne Messo

Auktoriserad revisor, EY Sverige

Revision, redovisning, rådgivning , fastighetsrelaterade frågor, projektgranskningar

Fokusområden Assurance
Kontor Stockholm, SE

Suzanne är auktoriserad revisor och har 25 års erfarenhet av revision med särskild inriktning mot ideell sektor senaste 10 åren. Suzanne har bred erfarenhet av olika branscher med fokus på organisationer med fastighetsinnehav samt organisationer med insamlings- och bidragsverksamhet. 

Suzanne ansvarar för EY:s externa seminarier/webbinarier för ideell sektor samt arbetar med interna kvalitetsgranskningar. 

Så bidrar Suzanne till a better working world

Suzanne eftersträvar en hög tillgänglighet samt en löpande och öppen dialog med sina kunder för att i möjligaste mån tillgodose deras behov vare sig det handlar om revision eller rådgivning. Nyckeln till ett bra samarbete är engagemang och kommunikation.

Kontakta Suzanne