1055668334

Годишен семинар по счетоводно и данъчно приключване

Имаме удоволствието да Ви поканим на нашия традиционен семинар по актуални общи теми, касаещи счетоводното и данъчното приключване за 2022 г. Семинарът ще бъде проведен дистанционно под формата на уебинар.

Уебинарът ще се проведе в два поредни дни. В първия ден ще Ви запознаем с актуални въпроси, касаещи финансовото отчитане за 2022 г.
Във втория ден ще направим практически насочен обзор на актуални въпроси, касаещи данъчното законодателство и практика, включително ще разгледаме и актуални международни данъчни теми за 2022 г.

В програмата на уебинара е предвидено и време за дискусии на включените общи теми. 

Теми:

 • Счетоводна част - 22 ноември

  • Общ преглед на основните промени в счетоводните стандарти (МСФО, НСС), актуални разяснения по МСФО и Закон за счетоводството;
  • Обзор на най-важните съображения и изисквания за финансово отчитане за 2022 г. във връзка с ефектите от военния конфликт между Русия и Украйна, енергийната криза и оповестявания, които да бъдат включени във финансовите отчети за 2022 г.;
  • Актуални съображения за докладване, свързани с оповестяване на климатични въпроси и отчитане на корпоративна устойчивост;
 • Данъчна част - 23 ноември

  1. Актуални промени и практически казуси в ДДС законодателството:

  • Корекция на ДДС при грешно третиране на доставка след влязъл в сила ревизионен акт;
  • Брак на активи;
  • Третиране на ваучери за храна;
  • ДДС при лоши вземания (проект);
  • Процедура за взаимно споразумение (Mutual Agreement Procedure – MAP);
  • Намалени ДДС ставки.

  2. Актуална практика и нови моменти в ЗКПО през 2022 г.:

  • Съдебна практика на ВАС и административна практика на Националната Агенция за Приходите в областта на корпоративните данъци – основни моменти;
  • Данък при източника – актуална практика;
  • Данъци върху разходите  – нови моменти.

Цена: 250 евро, без ДДС


При заявили участие над 3 до 5 участници от една компания - 5% отстъпка от цената.
При заявили участие над 5 участници от една компания - 10% отстъпка от цената.

Работният език на семинара ще е български.

Ако имате допълнителни въпроси относно събитието, моля свържете се с нас на eybulgaria@bg.ey.com

Webcast

Време на провеждане Вашето местно време

 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)