Димитрина Василева, Регионален лидер Човешки ресурси,  Лидер Многообразие  и приобщаване

Димитрина Василева

Регионален лидер Човешки ресурси, Лидер Многообразие и приобщаване

Contact us