Ирина Янева

Ирина Янева

Старши Мениджър, Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“
сфера на дейност Law
Офис Sofia, BG

Опитен професионалист в областта на правото и сериозен опит в регулаторните и търговските въпроси във финансовия сектор, капиталовите пазари, криминалистиката, сливанията и придобиванията и преструктурирането, енергийното право, търговското право. Опитен мениджър на мащабни проекти, свързани с проектирането и внедряването на програми за съответствие със защитата на данните, AML&CTF Program, AML&CTF Remediation, Incident Response Plan, PSD2, MiFID II. Обширен опит в трансгранични сливания и придобивания и преструктуриране в банковия и застрахователния сектор, инвестиции, финансиране на МСП и др. Опитът в нефинансовите услуги включва работа като старши правен експерт в няколко публични проекта, финансирани от ЕК за подкрепа на структурните реформи (капиталови пазари, фармацевтика и енергийни сектори).

Contact us