Ралица Димитрова, ACCA

Ралица Димитрова, ACCA

Старши мениджър, Финансово-счетоводни услуги

Старши мениджър, Финансово-счетоводни услуги в EY Bulgaria с фокус върху Центрове за споделени услуги, фармация, енергетика и комунални услуги, IT.

Офис Sofia, BG

В настоящата си роля Ралица отговаря за портфолио от клиенти, за които се изпълняват различни счетоводни и данъчни функции. Най-често срещаните от тях са: създаване на счетоводна функция, управление и изпълнение на пълно счетоводно, данъчно, групово и законово отчитане и функции за заплати за клиенти, което им позволява да се концентрират върху основния си бизнес и да постигнат целите си и по-добър работен свят. 

Някои от големите проекти на Ралица включват локализация на големи ERP системи, пълно счетоводно и данъчно съответствие за големи енергийни инфраструктурни проекти и настройки на счетоводни функции във фармацевтичния сектор.

Свържете се с Ралица