Photographic portrait of Snezhana Shiyakova

Снежана Шиякова

Мениджър, Разследване на злоупотреби и услуги, свързани със спорове, EY в България

Уверенa. Целенасочена. Усмихната. Уча се и се развивам бързо, за да се адаптирам към променящата се бизнес среда. Моята мисия е да предоставям висококачествени решения с добавена стойност.

Офис Sofia, BG

Специалист по разследване на финансови престъпления, измами, нарушения на съответствието и други нередности в организациите. Значителен опит в разработването и въвеждането на процедури и контроли за съответствие с вътрешните норми и изисквания и приложимото действащо законодателство.

Снежана ръководи отдела за Разследване на злоупотреби и услуги, свързани със спорове на EY в България, С. Македония, Албания, Косово. Тя има над 10 години опит в предоставянето на консултантски услуги в частния и публичния сектор, помага на компаниите в изграждането на системи за превенция от измами, спазване на съответните законови и регулаторни изисквания, свързани с противодействие на изпирането на пари (AML) и мерките за борба с корупцията (ABC), както и управление на риска.

Свържете се със Снежана