Svetlin Adrianov

Светлин Адриянов

Съдружник, ръководител на правната практика на ЕY за България, Северна Македония, Албания и Косово

Ръководител на правната практика. Специалист по конкуренция и антитръст. Запален фотограф и отдаден меломан.

Areas of focus Law Mergers and Acquisitions
Офис Sofia, BG

Светлин Адриянов е съдружник и ръководител на Правната практика на EY България, Северна Македония, Албания и Косово. С близо 30-годишен юридически опит, той практикува в областта на корпоративното и търговското право, сделките по сливания и придобивания, конкуренцията и антитръстовата политика, защитата на потребителите, интелектуалната собственост, съдебното оспорване и арбитража. Присъединява се към EY през 2018 година.

Основен фокус на Светлин представлява конкурентното право (включително антитръстови споразумения, забранени споразумения, нелоялна конкуренция, злоупотреба с икономическа зависимост и контрол върху сливанията), сделки по сливания и придобивания и корпоративно право. Преди да се присъедини към EY, той е бил адвокат и съдружник в една от първите и най-големи адвокатски кантори в България, където е ръководел практически групи за конкуренция и разрешаване на спорове.

Светлин е работил с едни от водещите компании на българския пазар по въпросите на конкуренцията и антитръстовата политика, сливанията и придобиванията на предприятия, корпоративното и търговско право, и много други. Също така, има опит в провеждането на обучения за ръководството и персонала на няколко компании по законодателството в областта на конкуренцията.

Светлин има магистърска степен по Право от Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Също така, заема длъжността председател на Комитета за съответствие в Германо-Българска индустриално-търговска камара. Светлин е адвокат, квалифициран като представител по индустриална собственост на местно и европейско ниво; той е и квалифициран медиатор към Министерство на правосъдието в България.

Светлин Aдриянов бе отличен като един от водещите практикуващи адвокати в престижния доклад Who is who in legal (WWL) в частта M&A and Governance на Lexology
Той е достъпен в платформата Lexology от тук.

Свържете се със Светлин