Svetoslav Evtimov
С опита ми в сферата на сливанията и придобиванията и преструктурирането на проекти, както и знанията ми по корпоративни финанси и финансова отчетност, аз помагам на компаниите да сключват успешни стратегически сделки или да постигат печеливш и устойчив растеж в сегашнaта динамична бизнес среда.

Светослав Евтимов

Асоцииран съдружник и лидер на услугите по финансов дю дилиджънс за България, Албания, Косово и Северна Македония.

Специалист с опит в сферата на финансовите анализи, консултантски услуги по сливания и придобивания, преструктуриране, одит и свързани услуги. Той винаги намира правилното решение за всеки клиент.

Светослав е асоцииран съдружник в отдел „Стратегия и сделки“ в EY Bulgaria и ръководи услугите по финансов дю дилиджънс в България, Албания, Косово и Северна Македония.

Светослав също така участва и в голям брой трансгранични проекти с екипи от EY в Германия, Белгия, Гърция, Румъния, Чехия, Молдова, Латвия, Сърбия, Хърватия, Албания, Косово, Северна Македония.

За 24 години професионална кариера, Светослав също така е придобил практически опит и в сфери като проектиране и извършване на тестове за контрол с цел разкриване на измами и неточности.

Светослав има магистърска степен по „Международни икономически отношения“ от Университетът за национално и световно стопанство, а също така и „Сертификат за оценка на финансови активи и финансови институции“ от Камарата на независимите оценители в България.

Как Светослав изгражда един по-добър работен свят?

„Винаги се стремя да развивам взаимно доверие с нашите клиенти, което ми помага да поддържам връзка с тях, да съм проактивен и да извършвам изключителни клиентски услуги. Постоянно инициирам срещи и разговори с клиентите по време на проектите, като по този начин отговарям на техните нужди с необходимите технически и пазарни познания. Като аз не съм сам в това. Нашата работа е екипна. Моят екип е мотивиран и всеки един негов член има възможността да прояви уменията си. Oтделям много от времето си в разговори с хората, в споделяне на знания, в насърчаване и поощряване. Чрез прилагане на проницателност и умения във финансовия сектор, успявам да взема точните бизнес решения, което вярвам, че води до по-добър работен свят за всички нас.“

Свържете се със Светослав