Photographic portrait of Teodora Arabadzhieva

Теодора Арабаджиева

Мениджър, Консултантски услуги в областта на финанси и счетоводство, докладване и контрол, EY Bulgaria

Опитен професионалист, посветен на изграждането на по-добър работен свят, като предоставя на клиентите най-качествени финансови счетоводни и консултантски услуги. Любител на книгите и на пътуванията.

Офис Sofia, BG

Теодора Арабаджиева е мениджър, Консултантски услуги в областта на финанси и счетоводство, докладване и контрол, EY Bulgaria. Присъединява се към EY през 2015 година.

Теодора има богат опит в предоставянето на широка гама от финансово-счетоводни и други консултантски услуги, вкл. оказване на счетоводна помощ и предоставяне на съвети за изготвянето на индивидуални и консолидирани финансови отчети, възприемане на нови МСФО, оценка и съвети за подобрение на вътрешната контролна среда, както и извършване на ангажименти по вътрешен одит и одит на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.

Теодора също така е участвала в редица глобални корпоративни проекти като Мениджър „Управление на проекти“, роля в която е била отговорна за цялостното планиране, изпълнение и успешно приключване на проекта.

Теодора има бакалавърска степен по „Стопанско управление“ и магистърска степен по „Счетоводство и Одит“ от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Теодора е член на Асоциацията на сертифицираните експерт-счетоводители (ACCA).

Свържете се с Теодора