Виктория Минкова

Виктория Минкова

Мениджър, Консултантски услуги в областта на финанси и счетоводство, докладване и контрол, EY Bulgaria

Професионалист - винаги готов да предостави висококачествени услуги.

Офис Sofia, BG

Виктория Минкова е мениджър, Консултантски услуги в областта на финанси и счетоводство, докладване и контрол, EY Bulgaria. Присъединява се към EY през 2015 година.

Виктория има богат опит в предоставянето на широка гама от финансови, счетоводни и одиторски услуги. Тя отговаря за планирането, изпълнението и приключването на ангажиментите и свързаните с тях услуги, включващи лидерство, коучинг на екипи и развитие.

Виктория има богат опит в областта на МСФО и Националните счетоводни стандарти и е участвала в различни проекти за финансово-счетоводни консултантски услуги, включително оказване на счетоводна помощ, предоставяне на съвети за сложни сделки, консолидации и изготвяне на финансови отчети.

Виктория има бакалавърска степен по счетоводство и магистърска степен по финансов контрол и финансово право, Университет за национално и световно стопанство в България.

Виктория е член на Асоциацията на сертифицираните експерт-счетоводители (ACCA).

 

Свържете се с Виктория