3 Време за четене 13 яну 2023
delivery during the quarantine. Shopping bag with Merchandise, goods and food is hanging at the front door, neighborhood Assistance concept at quarantine time because of coronavirus infection Covid-19

Промени в закона с ваучерите за храна в края на 2022 г.

Автори
Милен Райков

Съдружник, Данъци и Право, EY в България, Северна Македония, Албания и Косово, Адвокат, CIPP/ E

Виктория Манчева

Старши мениджър, Данъчни консултации

3 Време за четене 13 яну 2023

В края на 2022 г. бяха обнародвани промени във връзка с ваучерите за храна по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). 

Новите текстове се приемат чрез Закона за прилaгане на разпоредби на държавния бюджет на Република България за 2022 г.[1] и включват следните очаквани промени:

  • Удължава се с до три месеца въведеният като временна мярка през 2022 г. праг от 200 лв на месец необлагаем размер на разходите за ваучери за храна за едно лице. Изменение в ЗКПО ще въведе този праг с влизане в сила на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023, какъвто обаче още не е внесен. Така, за определен период приложимият праг може да се окаже предишният (80 лв/месец).
  • По същия начин (до приемане на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г., но за не повече от три месеца), се запазва възможността за използване на ваучерите за храна и за заплащане на ползвани за битови нужди електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода, на дейности, осъществявани от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата, както и на показ на филми съгласно Закона за филмовата индустрия и на туристически услуги съгласно Закона за туризма.

Ваучерите за храна са удобен инструмент за стимулиране от гледна точка както на служителите, така и на работодателя. Временният характер на удължаването, както и несигурността по отношение на влизане в сила на нов бюджет, обаче, биха могли да създадат данъчни рискове, което изисква следене на развитията, както и планиране.

Ще ви уведомим допълнително при последващи промени.    

[1] Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. 

Накратко

Повече за тази статия

Автори
Милен Райков

Съдружник, Данъци и Право, EY в България, Северна Македония, Албания и Косово, Адвокат, CIPP/ E

Виктория Манчева

Старши мениджър, Данъчни консултации