5 Време за четене 7 юли 2022

Нови промени в данъчното законодателство

От Милен Райков

Съдружник, Данъци и Право, EY в България, Северна Македония, Албания и Косово, Адвокат, CIPP/ E

5 Време за четене 7 юли 2022

В края на миналата седмица бяха приети промени в Закона за държавния бюджет за 2022 г., които изменят редица разпоредби на данъчни закони.

  • До 1 юли 2023 г. доставките на централно отопление и природен газ ще се облагат с 9% ставка на ДДС;
  • В същия срок ще бъде приложима нулева ставка на ДДС за доставки на хляб и брашно. Предвидени са дефиниции на понятията за хляб и брашно за целите на прилагането на намалената ставка на ДДС;
  • Предвижда се освобождаване от акциз на електрическа енергия, втечнен нефтен газ и природен газ до 30 юни 2025 г.; 
  • Въвежда се компенсация в размер на 0,25 лв. под формата на намаляване на цената при зареждане на (определени типове) гориво на изрично изброени видове МПС, собственост на физически лица. Предвижда се изричен ред за отчитане в декларациите по ДДС и деклариране на предоставените отстъпки. 
  • Увеличават се и размерите на данъчните облекчения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2022 г. за деца;
  • Отново се разширява обхвата на услугите, които могат да бъдат заплащани с ваучери за храна, като се включват и туристически услуги;
  • От началото на 2023 г. от 25% на 40% се увеличава нормативно признатият размер на разходите на лицата, упражняващи адвокатска професия.

Целта на въведените мерки е справяне с повишението на цените на храни, горива и основни консумативи. Доколкото обаче те са предвидени като временно приложими, сроковете, за които се въвеждат, трябва да се следят внимателно. Това се налага и предвид характера на закона, с който се въвеждат облекченията. Може да се очаква засилен интерес на данъчната администрация към спазването на изискванията за прилагане на намалените ставки на ДДС и освобождаването от акциз. Промените създават възможности за оптимизация, но и изискват повишено внимание от страна на бизнеса.

Накратко

Повече за тази статия

От Милен Райков

Съдружник, Данъци и Право, EY в България, Северна Македония, Албания и Косово, Адвокат, CIPP/ E