5 Време за четене 2 юни 2021
Adobe-Stock-267952693

Остава един месец: готови ли сте за новите правила за електронна търговия?

Автори
Милен Райков

Съдружник, Данъци и Право, EY в България, Северна Македония, Албания и Косово, Адвокат, CIPP/ E

Боряна Бобева

Мениджър, Косвени данъци, EY Bulgaria

5 Време за четене 2 юни 2021

От 1 юли 2021 г. влизат в сила нови правила за дистанционни продажби на стоки. Основните промени предвиждат нов единен праг за регистрация при дистанционни продажби на стоки, както и отговорност на онлайн платформите за начисляване и внасяне на ДДС в определени случаи.

Във връзка с горните промени, новите правила въвеждат възможности за опростено деклариране на ДДС чрез специални режими за обслужване на едно гише, които целят намаляване на административната тежест и избягване на необходимостта от ДДС регистрации в множество държави в ЕС.

ДДС Асистент за електронна търговия

„АПИС Европа“ АД и Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ създадоха нов продукт - „ ДДС Асистент за електронна търговия“, който ще помогне на бизнеса бързо да се ориентира в новата уредба, процедурите по регистрация, актуализация и деклариране на данъка.
 
 

Накратко

Не се колебайте да се свържете с Милен Райков или Боряна Бобева във връзка с новия продукт 
 „ДДС Асистент за електронна търговия“.

Повече за тази статия

Автори
Милен Райков

Съдружник, Данъци и Право, EY в България, Северна Македония, Албания и Косово, Адвокат, CIPP/ E

Боряна Бобева

Мениджър, Косвени данъци, EY Bulgaria