3 Време за четене 20 май 2022

Данъчни ревизии и спорове

Автори
Милен Райков

Съдружник, Данъци и Право, EY в България, Северна Македония, Албания и Косово, Адвокат, CIPP/ E

Лора Терзиева

Мениджър, Косвени данъци

Тодор Тодоров

Старши мениджър, Косвени данъци, EY Bulgaria

3 Време за четене 20 май 2022

През последните години забелязваме засилен интерес от страна на данъчната администрация към бизнеса и усложняване на ревизираните въпроси.

В тази връзка се радваме да подновим серията от безплатни присъствени семинари, посветени на тенденциите и новостите при данъчни ревизии и спорове, практиката на националните и международните съдилища. Ще се радваме да се видим и да дискутираме следните избрани теми, както и да отговорим на Вашите въпроси:

 • Защита при санкции и глоби;
 • Ревизии за трансферни цени;
 • Новости при облагане на производствени матрици (tooling);
 • Ваучери за храна – възможности и предизвикателства;
 • Проблеми при ползване на данъчни облекчения;
 • Предотвратяване на двойно начисляване на ДДС;
 • Проблеми при вериги от доставки и износ;
 • Особености в облагането на продажби през електронен магазин.

По време на семинара ще обсъдим ревизионни и съдебни практики, както и нашия опит от ревизии и дела, в това число и пред Съда на Европейския съюз.

За кого е подходящо събитието?

 • Управители
 • Финансови директори или еквивалентна функция
 • Счетоводители
 • Юристи

Семинарите ще се състоят, както следва:

 • Пловдив | 7 юни | 14:00 ч. - 17:00 ч.
 • Варна | 9 юни | 14:00 ч. - 17:00 ч.

Събитието е безплатно, но изисква предварителна регистрация. Потвръждения за реистрация ще бъдат изпращани до изчерпване на местата в залата.

Накратко

Повече за тази статия

Автори
Милен Райков

Съдружник, Данъци и Право, EY в България, Северна Македония, Албания и Косово, Адвокат, CIPP/ E

Лора Терзиева

Мениджър, Косвени данъци

Тодор Тодоров

Старши мениджър, Косвени данъци, EY Bulgaria