Steunmaatregelen voor de energiecrisis: wat kunnen ondernemingen doen?

Lokaal contact

Ruben Van Impe

26 jan. 2023
Subject Alerts
Categories Ondernemerschap
Rechtsgebieden Belgium

Na de coronacrisis staan ondernemingen alweer voor een nieuwe uitdaging: de stijgende energieprijzen zorgen automatisch voor een stijging van de kosten en dwingt ondernemers zichzelf opnieuw uit te vinden.

Bij EY vertellen onze Trusted Business Advisors graag hoe u het beste kunt omgaan met de energiecrisis. Hieronder vindt u een kort overzicht.
 

1. Sociale bijdragen

Wat betreft de sociale bijdragen als zelfstandige, kan u beroep doen op diverse gunstmaatregelen:

 • Een vrijstelling van de voorlopige sociale zekerheidsbijdragen voor het laatste kwartaal 2022 en / of het eerste kwartaal 2023. Dit kan na ontvangst van de betalingsuitnodiging.
  Let op: een vrijgesteld kwartaal levert geen pensioenrechten op en kan invloed hebben op de aftrekbaarheid van de betaalde VAPZ premies.
 • Een verlaging van de voorlopige sociale zekerheidsbijdragen is steeds mogelijk indien uw inkomen lager zal zijn dan de voorlopige berekeningsbasis.
 • Uitstel van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van het eerste kwartaal 2023. Deze aanvraagprocedure is nog niet beschikbaar, maar zou eind januari operationeel zijn.
 • Een afbetalingsplan, indien de bijdragen niet in één keer kunnen betaald worden.
 • Het klassieke overbruggingsrecht (financiële bijstand) als u uw activiteiten gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen heeft moeten stopzetten wegens gedwongen onderbreking of overmacht. Dit moet uitgebreid gemotiveerd worden, met bewijsstukken.

Hoe aanvragen?

Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, neem dan contact op met ons of met uw sociaal verzekeringsfonds.
 

2. RSZ-bijdragen

Wie werknemers in dienst heeft, kan ook aanspraak maken op steunmaatregelen op het vlak van RSZ-bijdragen.

 • Via een afbetalingsplan kan u de verschuldigde RSZ-bijdragen over maximaal 48 maanden betalen. Dit kan aangevraagd worden via uw sociaal bureau of de website van RSZ – minnelijk afbetalingsplan zonder bijdrageopslagen of verwijlintresten.
 • Net zoals tijdens de coronacrisis, kan je tijdens de energiecrisis ook gebruikmaken van de tijdelijke werkloosheid tot 31.03.2023. Deze vrijstelling geldt voor energie – intensieve bedrijven. Neem hiervoor contact op met uw sociaal bureau of de RVA.
   

3. Specifieke maatregelen

De Vlaamse Overheid kondigde diverse steunmaatregelen aan (steeds aan te vragen via Vlaio.be):

 • Subsidie voor meerkosten gas en elektriciteit (aanvankelijk met een heel korte aanvraagtermijn, maar deze zou verlengd worden en de voorwaarden zouden aangepast worden)
 • Uitbreiding overbruggingslening
 • GREEN: steun voor groener en efficiënter energieverbruik
 • Leningen voor bedrijven in sociale economie
 • Subsidies voor de sportsector

Zowel de aanvraagprocedure als toepasselijke voorwaarden zijn vaak complex, en niet alle steunmaatregelen zijn combineerbaar. Zo is het stelsel van tijdelijke werkloosheid niet steeds combineerbaar met een subsidie voor meerkosten gas en elektriciteit.

Kortom: meent u dat de gestegen energieprijzen een substantiële invloed hebben op het rendement van uw onderneming, neem dan zeker contact op, zodat we kunnen nagaan welke steunmaatregelen mogelijk kunnen aangevraagd worden!
 

Contacteer ons

Meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie.