4 minuten 11 mrt. 2020
Coronavirus: welke opties heb je bij een disruptie in je supply chain?

Coronavirus: welke opties heb je bij een disruptie in je supply chain?

Door EY België

Multidisciplinaire professionele dienstenorganisatie

4 minuten 11 mrt. 2020

Plots wordt men geconfronteerd met een crisis die het goed verloop van de supply chain in de war stuurt. Het volgen van een aantal vuistregels kan de effecten hiervan opvangen, mogelijk zelfs ook helpen om op een volgende crisis te anticiperen.

De kwetsbaarheid van bedrijven voor crisissen die een impact hebben op de supply chain is groter dan ooit. Net daarom vergroot ook het belang van de diverse maatregelen die hiertegen genomen kunnen worden, curatief maar vooral preventief. Het voorzien van een aantal noodscenario's is het belangrijkste, maar ook als deze niet voorhanden zijn kunnen ook op korte termijn acties genomen worden.

Supply chain is kwetsbaarder geworden

Verschillende factoren hebben ervoor gezorgd dat bedrijven meer dan vroeger kwetsbaarder zijn voor crisissen allerhande die een repercussie hebben op het goed functioneren van hun supply chain. De globalisatie is er één van: er is sprake van een grotere aanwezigheid in pakweg Azië of Latijns-Amerika, wat de keten sowieso langer, omslachtiger en ook risicovoller maakt. Maar ook het element concurrentie heeft hier een rol gespeeld. Dit drukt op de prijs, waardoor ook de buffers kleiner worden. Doet zich dan een disruptie voor, dan komt die harder aan. Het zorgt vaak voor een grotere schadeomvang.

Enkele voorbeelden

Voorraden zijn een typisch voorbeeld van wat net geschetst werd. Boekhoudkundig is een voorraad een actief op de balans, het is cash die vast zit en niet voor andere doelen gebruikt kan worden. Door de prijzendruk zijn veel bedrijven die voorraden gaan afbouwen, wat ze vatbaarder maakt voor een crisis. Een andere illustratie is het werken met verschillende leveranciers voor het aanleveren van kritische materialen. Dit tot één leverancier beperken komt goedkoper uit, maar verhoogt het risico wanneer het voor die ene problematisch wordt om te bevoorraden.

Crisis Management Team aanstellen

En hoeft het nog gezegd dat crisissen verschillende vormen kunnen aannemen? Natuurrampen allerhande, politieke instabiliteit, sociale onrusten of om helemaal bij de actualiteit aan te sluiten: het coronavirus. Voorkomen is beter dan genezen, maar dat wil niet zeggen dat er op korte termijn geen maatregelen genomen kunnen worden wanneer het tegenzit. Het samenstellen van een volwaardig crisis management team biedt doorgaans een grote meerwaarde. Voorwaarde is wel dat dit samengesteld is uit mensen die inzake werklast voldoende ruimte krijgen om zich ten volle van hun taak te kwijten. Dit team krijgt m.a.w. voorrang op al de rest.

Het klinkt misschien wat paradoxaal, maar crisissen, en vooral het omgaan ermee, dragen vaak enorme kansen in zich.

Prioriteiten stellen is doorslaggevend

Stabiliteit brengen is een absolute vereiste, niet in het minst door te communiceren ten aanzien van heel wat mensen, te beginnen met de werknemers, die zich zorgen maken. Verder moet nagegaan worden welke kritische elementen zich in de supply chain bevinden, over de hele lengte van de keten trouwens. Hoe zit het met de leveranciers? Zijn er problematische hubs? Is er sprake van kritische materialen? Maar op zijn minst zo belangrijk is ook te kijken naar de eigen klanten, wat dan het einde van de keten is. Wie zijn de A-klanten die voor het gros van het omzetcijfer en marge zorgen? Telkens moet nagegaan worden welke alternatieven voorhanden zijn. Kan geen andere hub gebruikt worden? En loont het niet de moeite de ene klant voorrang te geven op de andere? Prioriteiten stellen is het ordewoord op dergelijke momenten.

Lessen trekken uit crisissen

Het klinkt misschien wat paradoxaal, maar crisissen, en vooral het omgaan ermee, dragen vaak enorme kansen in zich. Men leert heel wat over de eigen aanpak. Kwetsbaarheden worden duidelijk, maar door het omgaan met die alternatieven en het stellen van prioriteiten kan men er sterker uitkomen. Ettelijke bedrijven zijn er al in geslaagd na afhandeling van de crisis hun resultaat van daarvoor te overtreffen. Deze lessen bieden dan weer kansen in het voorbereiden van de volgende crisissen. De recente moeilijkheden met het coronavirus is hier een illustratie van. Het toont aan wat allemaal kan gebeuren wanneer een virus van die aard de kop opsteekt. Maar het leert ook wat gedaan moet worden wanneer het zich een volgende keer voordoet.

Supply Chain Resilience

Supply Chain Resilience is hét antwoord op crisissen, anders gezegd: de al dan niet aanwezige veerkracht om de supply chain met dergelijke voorvallen te laten omgaan. Het verhaal kent verschillende fasen en vindt niet zelden zijn inspiratie in de manier waarop eerdere crisissen aangepakt werden. Is hetgeen de vorige keer gedaan werd voldoende gebleken? Wat kan anders en beter? Maar natuurlijk ook: welke crisissen die me raken kunnen zich voordoen, wat natuurlijk vaak regio- en sector-gerelateerd is. Nadat dergelijke scenario's uitgetekend werden, komt het erop aan de crisis, eens ze zich voordoet, nauwgezet te monitoren. Dit is geen momentopname, maar een permanente oefening. Deze eerste twee fasen samenbrengen, leidt dan tot de definitie en uitvoering van de meest adequate handelingen.

Nieuwsbrieven EY België

Schrijf u in voor één van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van de nieuwste inzichten, events en meer.

Inschrijven

Samenvatting

Crisissen die een weerslag hebben op de supply chain kunnen verschillende vormen aannemen (natuurrampen, politiek instabiliteit of zich in de gezondheidssfeer situeren, zoals zopas nog geïllustreerd met het coronavirus). Een grotere globalisering en toenemende concurrentie zorgt dat bedrijven minder buffers hebben om dergelijke incidenten op te vangen. Doet zich een dergelijke disruptie voor, dan kunnen op korte termijn een aantal maatregelen genomen worden om de effecten in te dijken. Het belangrijkste is echter te anticiperen door mogelijke, alternatieve scenario's uit te werken.

Over dit artikel

Door EY België

Multidisciplinaire professionele dienstenorganisatie