4 minuten 5 nov. 2020

Aan de disruptie voorbij: hoe Kinepolis vaart door de storm

Door EY België

Multidisciplinaire professionele dienstenorganisatie

4 minuten 5 nov. 2020

Kinepolis sleepte in 2019 nog de prijs van Onderneming van het Jaar 2019 in de wacht. Hoe doorstaan zij als prijswinnende onderneming de disruptie van het jaar 2020?

Voor Kinepolis is het een uitgemaakte zaak dat het winnen van de prijs van Onderneming van het Jaar 2019 een direct gevolg is van haar doordachte bedrijfsstrategie. En zeker toen de coronaperiode aanbrak bewees die haar waarde. Een nauwe betrokkenheid van medewerkers is trouwens essentieel voor het bedrijf, ook – en zeker – in tijden van crisis. CEO Eddy Duquenne geeft tekst en uitleg.

Editie 2020

Wie volgt Kinepolis op als Onderneming van het Jaar® 2020 op 8 december?

Registreer je hier voor de virtuele bekendmaking van de laureaat

Mocht u Kinepolis als onderneming in één zin moeten samenvatten, hoe zou die precies luiden?

“Hangt een beetje af van de persoon tegen wie ik spreek natuurlijk (lacht). Mocht ik het tegen een investeerder hebben, zou ik zeggen dat wij ernaar streven een lager dan gemiddeld risicoprofiel in combinatie met een hoger dan gemiddeld rendement. En dat is, dit gezegd zijnde, iets wat ons handig van pas komt in deze bizarre tijden. Maar algemeen gesteld zou ik zeggen dat ons doel erin bestaat de ultimate movie experience aan te bieden. In een wereld waar mensen via alle mogelijke kanalen content aangeboden krijgen, brengen wij rust, richting en een unieke beleving.”

Wat heeft de jury overtuigd om jullie tot Onderneming van het Jaar 2019 te kronen?

“Het belangrijkste element is – denk ik – onze krachtige bedrijfsstrategie die geleid heeft tot een mooie expansie doorheen de jaren. Op zich niet evident als je weet dat we actief zijn op een markt die allesbehalve groeit. Een essentieel kenmerk van deze strategie is dat ze tot stand kwam in nauw overleg met onze mensen op het terrein. Wanneer we onszelf als een zelflerende en zelf-innoverende organisatie omschrijven, dan is dit meer dan een marketingverhaal. Die wisselwerking met onze medewerkers loopt als een rode draad doorheen ons werking bedrijf, wat ongetwijfeld een belangrijk argument was in het overtuigen van de jury.”

Eddy Duquenne, CEO Kinepolis
Dat onze medewerkers zich gewaardeerd en trots voelen is essentieel voor ons; trots blijft immers langer hangen dan een bonus
Eddy Duquenne
CEO Kinepolis

De medewerkers als belangrijkste troef?

“Absoluut, dat bewijzen we elke dag. Eigenlijk zorgen we voor een win-winsituatie. We trachten als bedrijf onze mensen zoveel mogelijk kansen te bieden om zich te ontwikkelen, wat we als een investering zien. Tevreden medewerkers zijn ook degenen die het meest zullen teruggeven aan het bedrijf. Ze krijgen ruimte om zaken te doen waar ze ook trots op zijn. En zoals ik het wel vaker zeg: trots blijft langer hangen dan bonussen. We zijn een service-bedrijf, maar een optimale dienstverlening is slechts mogelijk als je op een ploeg van gewaardeerde en tevreden medewerkers kan bouwen.”

Wanneer we terugblikken op het afgelopen jaar, dan is corona zonder twijfel de meest kenmerkende gebeurtenis. Hoe gingen jullie daarmee om?

“Onze industrie zit in het oog van de storm, dat werd ons snel duidelijk. Aangezien je in een filmzaal mensen samenbrengt, hebben we hard gewerkt om dit op een veilige manier te laten gebeuren. Direct gevolg is natuurlijk een flinke daling van de capaciteit. Daartegenover staat dan weer een vaste kostenstructuur die we zo klein mogelijk houden, maar die je nooit helemaal kan wegwerken natuurlijk. De hamvraag klonk al snel: op welke manier houden we de cash drain zo laag mogelijk? Ook op dergelijke momenten plaatsten we ons personeel centraal. Wereldwijd hebben we een personeelsbestand van zo'n 5.000 mensen. Binnen de week na de sluiting midden maart wisten ze waar ze aan toe waren en hoe hun statuut er voor de komende maanden zou uitzien. Sommige van onze medewerkers zitten al sinds midden maart in economische werkloosheid. Dat weegt natuurlijk. Anderzijds begrijpen ze ook dat we werken aan een langetermijnoplossing. Het personeelsverloop was de afgelopen periode niet hoger dan in normale omstandigheden, en dat wijst erop dat veel mensen Kinepolis echt in hun hart dragen.”

De enige manier om deze coronatijden door te komen en voor te bereiden wat daarna komt is door voldoende ondernemerschap aan de dag te leggen.
Eddy Duquenne
CEO Kinepolis

Laten we even abstractie maken van corona en de noodzakelijke ingrepen in deze bijzondere tijden. U merkte al op dat jullie actief zijn op een krimpende markt. Welk antwoord plaatsen jullie daartegenover?

“Sta me toe één belangrijk cijfer aan te halen: de laatste jaren hebben we in dit land zo'n 10% minder bezoekers mogen verwelkomen in onze zalen, anderzijds is onze omzet over dezelfde periode wel met één vierde gestegen. Hoe we dat doen? Door meer beleving toe te voegen aan de bioscoopervaring, nieuwe producten in de markt te zetten en nieuwe klantensegmenten aan te boren. En door onze mensen slimmer te laten werken. We zetten erg in op klantentevredenheid. Tegelijkertijd werd ook hard gewerkt aan onze forecast. Hoeveel klanten verwachten we en hoeveel medewerkers moeten daarvoor ingezet worden? Tal van factoren spelen hierbij een rol, van schoolvakanties tot het weer.”

Tot slot: hoe ziet u de post-corona-realiteit?

“Van in het begin van deze coronaperiode hebben we ons voorgenomen op innovatie te blijven werken. En ook hier hebben onze mensen op het terrein een cruciale rol gespeeld. We zijn daar in april aan begonnen en in juni lagen de eerste producten al klaar. Iedereen zou natuurlijk tekenen voor een terugkeer naar de normale gang van zaken, maar tegelijk moeten we ook durven aanvaarden dat we nog een hele poos met een bijzondere realiteit geconfronteerd zullen worden. We gaan ons herstellen, ook al duurt dat langer. Dit bewerkstellig je enkel door voldoende ondernemerschap aan de dag te leggen, daar is iedereen binnen ons bedrijf van overtuigd.”

Nieuwsbrief Onderneming van het Jaar

Schrijf u in voor onze exclusieve nieuwsbrief over Onderneming van het Jaar.

Inschrijven

Samenvatting

Kinepolis noemt zichzelf een zelf-innoverende organisatie en een belangrijk deel van dat innovatieve werk komt er via de medewerkers op het terrein. Zij zijn nauw betrokken bij de uitvoering van de strategie en dat is een cruciaal onderdeel van het DNA van het bedrijf. Kinepolis is immers een service-bedrijf en die dienstverlening aan de klant kan enkel door middel van tevreden werknemers. Deze coronaperiode betekent voor Kinepolis werken aan een benadering om deze corona-periode zo goed mogelijk te doorstaan en er tegelijkertijd via innovatie toe bij te dragen dat het herstel er zo snel mogelijk komt en opportuniteiten te scheppen voor de toekomst.

Over dit artikel

Door EY België

Multidisciplinaire professionele dienstenorganisatie