4 minuten 17 mei 2021

AI in het vizier van Robovision

Door EY België

Multidisciplinaire professionele dienstenorganisatie

4 minuten 17 mei 2021

Robovision, Scale-up van het Jaar 2020, legt uit waarom artificiële intelligentie bepalend zal zijn voor de toekomst.

In het kort:

  • AI laagdrempelig maken voor bedrijven: dat is de missie van Robovision.
  • Hoe Covid-19 de digitale transformatie en de hoofdspelers in dit proces gunstig beïnvloede.

Robovision heeft als bedrijf de roeping te werken aan de laagdrempeligheid van artificiële intelligentie (AI). Een schot in de roos, zo bleek al snel. Want dit vertaalde zich in een indrukwekkende groeibeweging, inmiddels beloond met de Prijs van de Vlaamse Regering voor Scale-up van het Jaar 2020. Een gesprek met CEO en medeoprichter Jonathan Berte.

Kan u kort schetsen wat Robovision precies doet?

“Met ons platform maken we het mogelijk voor bedrijven om zelf slimme computervisietoepassingen te creëren, zonder dat ze daar zelf specialist in moeten zijn”, verduidelijkt Jonathan Berte. “Zo leren we machines eigenlijk om te zien, en om continu slimmer te worden. De applicaties zijn eindeloos, denk bijvoorbeeld aan het automatiseren van kwaliteitscontrole, het automatisch detecteren van gevaarlijke situaties, het robotiseren van manuele processen, etc. We stellen de operator centraal, niet de AI als dusdanig. Op die manier maken we het voor bedrijven mogelijk om computervisie-applicaties op schaal uit te rollen, en zelf de controle te houden over hun intellectuele eigendom & data.”

Met ons platform maken we het mogelijk voor bedrijven om zelf slimme computervisietoepassingen te creëren, zonder dat ze daar zelf specialist in moeten zijn.
Jonathan Berte
CEO Robovision

Welke aanleiding leidde tot de oprichting van het bedrijf?

“Een zekere vaststelling was een bepalend gegeven, zowel bij mij als bij medeoprichter Tim Waegeman. Ik creëerde zelf beeldverwerkende algoritmes. Veranderde er iets aan de productie, dan moest dit gewijzigd worden en geherimplementeerd worden. Vrij snel kwamen we tot het besef dat zoiets niet werkbaar is als businessmodel. Dit leidde tot de creatie van het Robovision platform.”

Op een schaal van 1 tot 10, hoe groot acht u het belang van AI naar de toekomst toe?

“Elf (lacht)! Het gaat alles veranderen. Als je intelligentie gemeengoed maakt, precies zoals elektriciteit dat is, verander je de aard van het economisch model. En om dit te bewerkstelligen, leveren wij graag een bijdrage. Niet zonder succes trouwens. De voorbije drie jaar slaagden we erin onze omzet elk jaar opnieuw te verdubbelen, wat tot een vergelijkbare groei van ons personeelsbestand leidde. Inmiddels zitten we aan de kaap van de honderd, waaronder een aanzienlijk aandeel aan freelancers, maar eigenlijk maken we geen onderscheid tussen hen en vaste medewerkers.”

Op welke manier hebt u de prijs als Scale-up van het Jaar 2020 ervaren?

“Het EY-event was een heel mooi iets. Goed georganiseerd, zeker in deze coronatijden. Erg fijn ook om te zien dat EY haar schouders gezet heeft onder de professionele organisatie ervan. Heel veel mensen hebben dit zien passeren, wat ons als bedrijf stevig in de kijker plaatste. Wat volgens mij de doorslag gaf bij de jury om ons met deze titel te belonen? We beschikken over een duurzaam businessmodel waarmee we onze expansie realiseren. We hebben geen extern kapitaal, maar toch slagen we erin om in weinig evidente omstandigheden te groeien. En niet onbelangrijk is de vaststelling dat ook grote multinationals ons als een valabele partner zien, wat toch niet vanzelfsprekend is.”

Welke rol speelde COVID-19 voor jullie activiteiten?

“We zijn een component in de digitale transformatie, dat is alvast een belangrijk gegeven. Ons bedrijf bevindt zich aan de agressievere innovatieve kant van de economie. Of we al dan niet succesvol zijn, hangt af van de mate waarin we mensen kunnen overtuigen om te vertrouwen op digitale tooling. Aangezien dit in een stroomversnelling is terecht gekomen, zijn de dingen positief uitgedraaid. Zeker onze sales-activiteiten zijn makkelijker geworden. Het wordt inmiddels aanvaard dat een relatie tot stand wordt gebracht zonder fysieke ontmoeting. En zoiets heeft dan ook weer een gunstig effect op de kosten.”

Slotvraag: wat zijn de toekomstverwachtingen?

“Onze ambitie kan op een eenvoudige manier samengevat worden: verder internationaliseren. En dit is niet enkel een kwestie van onze omvang te laten toenemen. Het is onze betrachting om wereldwijd in een aantal niches tot de norm en referentie uit te groeien. De groei die we nastreven moet er vooral door overnames komen, wat impliceert dat we financiële partners aan boord zullen moeten halen. Tot nog toe konden we autonoom uitbreiden, maar dat zal door de voorziene schaalvergroting niet langer het geval zijn.”

Nieuwsbrief Onderneming van het Jaar

Schrijf u in voor onze exclusieve nieuwsbrief over Onderneming van het Jaar.

Inschrijven

Samenvatting

Het voor bedrijven mogelijk maken om via een platform slimme computervisietoepassingen te creëren, is de missie van Robovision. Op die manier behouden bedrijven de controle over hun intellectuele eigendom en data. Het bleek een winnende strategie die hen leidde tot de Prijs van de Vlaamse Regering voor Scale-up van het Jaar 2020.

Over dit artikel

Door EY België

Multidisciplinaire professionele dienstenorganisatie