5 minuten 24 feb. 2022

Scale-up van het Jaar: de juryvoorzitter wikt en weegt

Door EY België

Multidisciplinaire professionele dienstenorganisatie

5 minuten 24 feb. 2022

Interview met Hans Crijns, juryvoorzitter van de verkiezing van Scale-up van het Jaar.

De formele aanpak mag dan al vergelijkbaar zijn, toch is men voor de verkiezing van Scale-up van het Jaar op zoek naar een apart type onderneming. De focus ligt op groei, niet op winst. Er moet ook een directe link bestaan tussen management en kapitaal. Anders gezegd: het is een jaarlijkse queeste naar ondernemerschap in alle betekenissen van het woord. We spraken erover met juryvoorzitter Professor Hans Crijns.

Welk type onderneming komt voor deze specifieke bekroning in aanmerking?

Hans Crijns: “Het is belangrijk hier een onderscheid te maken met de trofee voor de Onderneming van het Jaar®. Wij zijn op zoek naar jonge bedrijven die de laatste vijf jaar zeer snel groeiden in omzet, tewerkstelling en/of toegevoegde waarde. Winst is voor hen nog geen punt. De focus ligt niet op, pakweg de EBITA, wel op de groei en het werven van nieuwe klanten. Een ander belangrijk criterium is dat het management aandeelhouder is. De stichters zijn aan boord en ze durven het risico aan, kortom: het zijn ondernemers in alle betekenissen van het woord. Formeel genomen is duurzaamheid geen criterium, toch merk je dat dit doorheen de jaren aan belang won en zit het als het ware verweven in de verschillende criteria. Eén van de kandidaten van dit jaar heeft er zelfs zijn core business van gemaakt. En nog iets wat opvalt: het belang dat ze hechten aan de opportuniteiten eigen aan de digitalisering zit ook duidelijk in de lift.”

Onafhankelijk en eclectisch

U bent niet aan uw proefstuk toe als juryvoorzitter. Hoe, wanneer en vooral waarom is het allemaal begonnen?

Hans Crijns: “Aanvankelijk was ik lid van de jury van de verkiezing van de Onderneming van het Jaar®. Een functie die ik zo'n 15 jaar lang trouwens met veel plezier waargenomen heb. Vervolgens zette ik de stap toen deze categorie in het leven werd geroepen, aanvankelijk onder een andere naam: Beloftevolle Onderneming van het Jaar. Het grote belang van deze Scale-up van het Jaar is dat men op die manier ondernemers en andere bedrijven een mooi rolmodel voorstelt. Het werkt inspirerend, zeker naar jongeren toe die misschien een duwtje nodig hebben om effectief hun eigen bedrijf op te richten. Voor mij persoonlijk is het ook erg belangrijk die mensen op die manier een steuntje in de rug te geven. Hen te eren ook voor hun verdienste en harde werk. Sinds drie jaar ben ik voorzitter van deze jury. Mijn voorganger Jurgen Ingels deed dat perfect, maar aangezien hij zelf zoveel investeert in bedrijven ontstond een belangenconflict. Ikzelf kan als academicus een onafhankelijke positie innemen.”

Op welke manier is de jury die u presideert samengesteld?

Hans Crijns: “De samenstelling gebeurt door EY, waarbij – ik kan het niet voldoende benadrukken – een zo groot mogelijke continuïteit en diversiteit nagestreefd wordt. Men kijkt naar factoren als leeftijd, achtergrond, afgelegde traject en dergelijke. Er wordt voor gezorgd dat verschillende stakeholders erin vertegenwoordigd worden. Ikzelf heb zoals geweten een academische achtergrond, maar ben omringd door ondernemers en professionals. Ook de winnaars van vorige jaren worden uitgenodigd om in de jury te zetelen.”

Zin voor vermarkting

Is u iets opgevallen aan deze recentste editie?

Hans Crijns: “Er viel me inderdaad wat op bij een aantal kandidaten die we dit jaar leren kennen hebben. Niet alleen dragen ze een schitterend idee uit, maar tegelijkertijd leggen ze ook sterk de nadruk op de implementatie ervan, wat een kwaliteit op zich is. Heel wat mensen zitten met goede ideeën, alleen is het hanteren van de juiste timing om het naar de markt te brengen een ander paar mouwen. Welnu, dit gevoel van timing was erg aanwezig dit jaar.”

Slechts één kan winnen, toch kruipt er voor elke kandidaat heel wat tijd in deze verkiezing. Welke argumenten hebt u voor een bedrijfsleider die aarzelt om zich in te schrijven?

Hans Crijns: “Mijn belangrijkste advies is te gaan praten met zij die hen voorgingen als kandidaat. Doorgaans hoor je twee zaken: het is interessant voor jezelf want het verplicht je de puntjes op de i te zetten, maar vooral: het levert een enorme impact op de buitenwereld op. Het verschaft je imago een heuse boost, en dit zowel naar je klanten als leveranciers en financiers toe. Anders gesteld: deze visibiliteit verschaft je ook meer geloofwaardigheid.”

Hoe ziet u deze onderscheiding verder evolueren?

Hans Crijns: “Dat we met de huidige format en aanpak aan de doelstellingen tegemoet komen is een belangrijke vaststelling. Kijken we naar de winnaars – en kandidaten – van de voorbije jaren, dan denk ik dat we erg redelijke keuzes gemaakt hebben. Weinigen zijn verdwenen, wat een belangrijk teken aan de wand is. Vergeet niet dat 50% van de start ups na vijf jaar niet meer bestaan. De bedrijven die we selecteren doen het beter, groeien sneller en gaan minder snel failliet. Ze zijn met andere woorden performanter en gezonder dan de gemiddelde onderneming. Een ander onderdeel van deze wedstrijd is dat we de verschillende jaargangen met elkaar in contact willen brengen. Door deze ontmoetingen met hun peers ontstaat een gezonde wisselwerking en kunnen ze heel wat leren van elkaar. Dat laatste is een ambitie van EY die ik helemaal onderschrijf.”

Nieuwsbrief Onderneming van het Jaar

Schrijf u in voor onze exclusieve nieuwsbrief over Onderneming van het Jaar.

Inschrijven

Samenvatting

Als juryvoorzitter wikt en weegt Professor Hans Crijns de verwezenlijkingen van de finalisten voor de Prijs van de Vlaamse Regering voor de Scale-up van het Jaar. Dat doet hij samen met een ploeg van professionele en onafhankelijke juryleden.

Over dit artikel

Door EY België

Multidisciplinaire professionele dienstenorganisatie