4 minuten 3 dec. 2019
Smart Shipping

Hoe EY de binnenvaart van de toekomst vormgeeft met Smart Shipping

Door Tom Van Herzele

EY België Consulting Partner

Achtergrond als ingenieur gecombineerd met sterke inzichten in bedrijfstrategie en perfomance improvement, ondersteund door innovatie en disruptie.

4 minuten 3 dec. 2019

Met Smart Shipping maken EY en De Vlaamse Waterweg nv de weg vrij voor slimme binnenvaartuigen en een slim waterwegennetwerk.

Op grote schaal slimme binnenvaartuigen commercialiseren. Het lijkt toekomstmuziek, maar met het programma Smart Shipping leggen EY en De Vlaamse Waterweg nv, verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van de Vlaamse waterwegen, de basisvoorwaarden vast om dit in toekomst mogelijk te maken. Het programma draagt bij tot het creëren van een betrouwbaar, veilig, efficiënt en slim waterwegennetwerk.

Podcast

Luister naar onze podcast over Smart Shipping.

Beluisteren

Slimme vaartuigen zijn schepen die geautomatiseerde systemen aan boord hebben en externe data gebruiken om sleutelfuncties van het schip te optimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan navigatie op afstand en het beheer van het brandstofverbruik.

Om slimme binnenvaartuigen echt een kans te geven op onze waterwegen moeten er eerst nog enkele kritische vraagstukken beantwoord worden.

  • Welke aanpassingen aan het regelgevend kader zijn er nodig om varen zonder bemanning mogelijk te maken?
  • Welke investeringen aan de waterweginfrastructuur zijn er nodig, zodat slimme vaartuigen deze veilig kunnen bevaren? En hoe kan die nieuwe, slimme waterweginfrastructuur met de slimme binnenschepen digitaal de nodige data delen?

Aangepast wetgevend kader

EY trachtte het huidige Europees wetgevend kader in vraag te stellen en mogelijke opportuniteiten en uitdagingen in kaart te brengen. Daarvoor onderzocht EY ook de visie van de Commissie van de Rijnvaart, verantwoordelijk voor de wetgeving van de Rijnstaten. De commissie verdeelt slimme vaartuigen in categorieën. Volgens EY zijn deze categorieën echter niet uitgebreid genoeg en de experten van EY werkten daarom een nieuw voorstel uit. Het nieuwe voorstel omvat meer categorieën die meer rekening houden met verschillende tussenfases. Het doel is om dit nieuwe voorstel op de gehele Rijnvaart toe te passen, zodat aanvragen voor testen duidelijk kunnen ingedeeld worden en zo de nodige veiligheidsmaatregelen worden bepaald.

In het nieuwe voorstel maakte EY een duidelijk onderscheid tussen twee fases in de binnenscheepvaart. Deze verschillen van het wegverkeer. In het wegverkeer spitst men zich toe op de creatie van een volledig autonoom voertuig zonder enige vorm van menselijke begeleiding. Daar werken met tussenfases, waarbij bijvoorbeeld iemand een voertuig vanop afstand bedient of de bestuurder enkel moet tussenkomen in gevaarlijke situaties, biedt echter te weinig voordelen. Het leidt zelfs tot gevaarlijke situaties, zoals ongevallen door onoplettende chauffeurs. Bij de binnenvaart zijn tussenfases wel mogelijk, omdat de menselijke reactiesnelheid hier minder belangrijk is. Meer nog, een schip bediend vanop afstand leidt zelfs tot enorme kostenreducties. Deze tussenfases vragen echter de nodige aanpassing van het huidige juridische kader en worden enkel doorgevoerd indien de huidige testen aantonen dat de veiligheid gegarandeerd wordt.

Slimme waterweginfrastructuur voor de scheepvaart van morgen

EY heeft de huidige operationele diensten aan waterweggebruikers in kaart gebracht om na te gaan wat de mogelijke impact kan zijn van slim varen. Hierbij dient gekeken te worden naar mogelijke vereisten van de waterweginfrastructuur om slim data delen tussen schip en wal, maar ook tussen schepen onderling mogelijk te maken opdat een veilig bevaarbare waterweg gegarandeerd blijft. Hierbij wordt nauw contact gehouden tussen De Vlaamse Waterweg en de sector om de correcte vertaalslag van noden te maken.

Inzetten op innovatie en kennisdeling

EY en De Vlaamse Waterweg nv werken nauw samen met andere overheidsagentschappen om kennis te delen en elkaars rol te versterken. Daarnaast krijgen innovatieve spelers uit de maritieme sector een omgeving ter beschikking, waarin zij hun technologieën kunnen uittesten en verder ontwikkelen. Bijkomend, worden de traditionele sectorleden betrokken om hen maximaal voor te bereiden op de mogelijkheden en uitdagingen van slimme binnenscheepvaart. Doorheen deze gesprekken met de sectorleden loopt de businesscase van Smart Shipping als rode draad. Zo staaft EY, zowel kwalitatief als kwantitatief, op welke vlakken en manieren overheden en bedrijven kunnen profiteren van een disruptieve innovatie zoals slimme vaartuigen.

Ten slotte, houdt EY nauwgezet internationale trends in de maritieme wereld en autosector in de gaten. Zo volgen de EY-experten onder andere de inzichten van verschillende structurele samenwerkingsverbanden op, zoals deze van PIANC WG210, een werkgroep van de wereldassociatie voor watergedragen transportinfrastructuur, die specifiek focust op slimme scheepvaart en binnenwaterwegen.

De kracht van slimme binnenvaart

Slimme vaartuigen in combinatie met slimme waterweginfrastructuur hebben het potentieel om de competitiviteit van de binnenvaartsector de komende jaren te versterken. Een intense samenwerking binnen de sector op nationaal en internationaal vlak is daarbij cruciaal. Alsook een focus op de relevante gebieden, op basis van de bevindingen in de businesscase, waar slimme vaartuigen een verschil kunnen maken. Geautomatiseerd varen maakt de binnenvaart bovendien aantrekkelijker voor de arbeidsmarkt. Daarenboven biedt slimme binnenvaart een antwoord op de toenemende mobiliteitsproblemen en stijgende prijzen van het wegtransport. Kortom, slimme vaartuigen maken onlosmakelijk deel uit van een multimodaal transportverhaal dat beter is voor de mens, het milieu en de maatschappij.

Multidisciplinaire expertise voor complexe uitdagingen

Het multidisciplinaire team van Performance Improvement gebruikt zijn expertise om klanten te helpen hun meest complexe problemen op te lossen. Groeicreatie, kostenbeheersing en -efficiëntie in het kader van de businesscase, gepaste maatregelen voorstellen om te reageren op marktdruk en regulering, of gewoon operationele vraagstukken oplossen. Het behoort allemaal tot de uitdagingen die we voor onze cliënten aangaan. Daarvoor zetten we in op innovatie en maken we gebruik van onze diepgaande functionele expertise op het vlak van financiën, supply chain en operations.

Nieuwsbrieven EY België

Schrijf u in voor één van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van de nieuwste inzichten, events en meer.

Inschrijven

Samenvatting

Het programma Smart Shipping legt de fundamenten voor het waterwegennetwerk van de toekomst en zal zo op termijn slimme binnenvaart op grote schaal mogelijk maken. Dit zal de competitiviteit van de binnenvaartsector ongetwijfeld vergroten en een antwoord geven op uitdagingen wat betreft mobiliteit en wegtransport. Slimme binnenvaart biedt hierdoor een veelbelovend toekomstperspectief voor een duurzame maatschappij.

Over dit artikel

Door Tom Van Herzele

EY België Consulting Partner

Achtergrond als ingenieur gecombineerd met sterke inzichten in bedrijfstrategie en perfomance improvement, ondersteund door innovatie en disruptie.